Arkiv Sana elettäväksi

Sana elettäväksi lokakuu 2013  (oktober 2013)

Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain vaatimukset.
(Room. 13:8)

Tätä sanaa edeltävissä jakeissa Paavali puhuu niistä veloista ja velvollisuuksista, joita meillä on esivaltaa kohtaan (esimerkiksi lainkuuliaisuus ja verot). Hän painottaa sitä, että myös niistä on huolehdittava rakkaudella. Joka tapauksessa ne ovat helposti ymmärrettävissä jo senkin vuoksi, että niiden laiminlyöminen johtaa lain määräämiin rangaistuksiin.

Sen jälkeen Paavali puhuu toisenlaisesta velasta, jota on vähän vaikeampi ymmärtää: siitä velasta, joka meillä Jeesuksen jättämän ohjeen mukaisesti on jokaista lähimmäistämme kohtaan. Se on keskinäinen rakkaus eri muodoissaan: anteliaisuus, huolenpito, luottamus, molemminpuolinen arvostus, vilpittömyys ja niin edelleen.

”Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain vaatimukset.”

Tämä Sana tuo esiin kaksi asiaa.
Ensiksikin rakkaudesta puhutaan tässä velkana. Se ei siis voi jättää välinpitämättömäksi eikä sitä voi lykätä: se yllyttää meitä, ajaa meidät liikkeelle eikä anna meille rauhaa ennen kuin se on maksettu.

Se tarkoittaa, ettei keskinäinen rakkaus ole jotakin ”ylimääräistä”, jotakin, mitä teemme anteliaisuudesta ja josta siis voisimme puutteisiimme vedoten vaatia myös vapautusta.

Tämänkertainen Sana kehottaa meitä heti toteuttamaan sitä käytännössä, jotta emme pettäisi kristityn arvokkuuttamme, Jeesuksen kutsua olla hänen rakkautensa välikappaleita maailmassa.

Toiseksi tämä Sana kertoo meille, että keskinäinen rakkaus on kaikkien muiden käskyjen perusta, ydin ja päämäärä.

Siitä seuraa, että jos tahdomme täyttää Jumalan tahdon hyvin, emme voi tyytyä vain velvollisuudesta täyttämään hänen käskyjään, vaan meidän on aina pidettävä mielessämme se päämäärä, jonka Jumala niiden kautta meille osoittaa. Siksi esimerkiksi seitsemännen käskyn toteuttamiseksi ei riitä, ettemme varasta, vaan meidän täytyy todella toimia sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden poistamiseksi. Vain siten osoitamme rakastavamme lähimmäisiämme.

”Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne.
Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain vaatimukset.”

Kuinka voimme elää tätä Sanaa?

Lähimmäisenrakkaudella, josta se meitä muistuttaa, on äärettömän paljon vivahteita. Pysähdymme tällä kertaa niistä yhteen, joka näyttää erityisesti sopivan tähän Sanaan.

Jos, kuten Paavali sanoo, keskinäinen rakkaus on velka, meidän täytyy olla valmiit rakastamaan ensimmäisinä, niin kuin Jeesus rakasti meitä. Silloin rakkautemme tekee aloitteen, ei jää odottamaan eikä siirrä huomiseen.

Tehkäämme siis näin tämän kuukauden aikana. Pyrkikäämme olemaan ensimmäisiä rakastamaan jokaista, jonka tapaamme, jolle soitamme, jolle kirjoitamme tai jonka kanssa elämme. Olkoon rakkautemme konkreettista, ymmärtävää, huomaavaista, kärsivällistä, luottavaista, kestävää ja anteliasta.

Silloin huomaamme, että hengellinen elämämme syvenee ja suuri ilo täyttää sydämemme.