• 08-812 115 / 08-612 78 98
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Dagens lösenord

Jag gör den andres behov till mina egna

Välkommen till

Focolarerörelsen i Sverige

Ord att leva - april 2020

”Saliga de som inte har sett men ändå tror” (Joh 20:29)

 

Video

 

PDF

Ord att leva
för barnen

 

PDF

PDF

 

 

Johannesevangeliet berättar om de möten då den uppståndne Jesus visar sig för apostlarna, Maria från Magdala och för de andra lärjungarna. Han visar sig flera gånger, med korsfästelsens sår, för att öppna deras hjärtan och ge glädje och hopp. Vid ett av dessa tillfällen var aposteln Thomas inte närvarande. De andra som hade träffat Jesus berättade för Thomas om sin underbara upplevelse och ville kanske förmedla samma glädje till honom. Thomas kunde ändå inte godta ett indirekt vittnesbörd utan ville själv se och röra vid Jesus.

Några dagar senare händer detta: Jesus visar sig för sina lärjungar igen när Thomas är närvarande. Vid detta tillfälle tillkännager Thomas sin totala tillhörighet till den uppståndne: ”Min Herre och min Gud!”. Jesus svarar:

”Saliga de som inte har sett men ändå tror”

Detta evangelium skrevs efter att de personer som hade varit ögonvittnen till Jesu liv, död och uppståndelse hade lämnat denna jord. Det var oundvikligt att evangeliets budskap skulle lämnas över till nästkommande generationer och att vittnesbördet skulle föras vidare från dem som hade tagit emot budskapet. Kyrkans tid börjar här, när Guds folk fortsätter att sprida Jesu budskap, genom att troget föra hans ord vidare, både i ord och handling.

Vi alla har också mött Jesus, evangeliet och den kristna tron genom andras ord och vittnesbörd och därför har vi en tro. Därför är vi ”saliga”.

”Saliga de som inte har sett men ändå tror”

För att leva detta ord, låt oss komma ihåg Chiara Lubichs inbjudan: ”Han vill påminna dig, och alla människor som inte levde samtidigt som Jesus, om övertygelsen att vi äger samma verklighet som apostlarna. Jesus vill tala om för dig att du inte är missgynnad i jämförelse med de som fick se honom. Du har ju din tro, och tron är det nya sättet att ’se’ Jesus. Genom tron kan du närma dig honom, förstå honom och möta honom i djupet av ditt hjärta. Genom tron kan vi upptäcka honom när två eller fler människor förenas i hans namn, eller i Kyrkan som är fortsättningen på hans liv. [...] Dessa Jesu ord är en uppmaning till dig att ge nytt liv åt din tro, att inte vänta på stöd eller tecken för att utvecklas i ditt andliga liv, att inte tveka om Kristi närvaro i ditt liv och i historien, även om han kan kännas långt borta. [...]. Han vill att du ska tro på hans kärlek, även när du befinner dig i svårigheter eller när omöjliga omständigheter överväldigar dig.”

Anne är en ung kvinna från Australien, född med en svår funktionsnedsättning. Hon berättar: ”När jag var tonåring, brukade jag fråga mig själv varför jag inte dog omedelbart efter födseln, så svår är min funktionsnedsättning. Mina föräldrar, som lever Ord att leva, gav mig alltid samma svar: ’Anne, Gud älskar dig oerhört mycket och har en speciell plan för dig.’ De hjälpte mig, inför mina fysiska begränsningar, att inte låta mig stoppas av svårigheter, utan att istället ’vara den som älskar först’, som Gud gjorde med oss. Jag såg att flera situationer omkring mig förändrades och många personer började vara mer öppna mot mig och även mot andra.

Jag fick ett personligt brev från min pappa som jag skulle öppna efter hans död. Där stod det bara en mening: ’Min natt har inget mörker’. Det är min dagliga upplevelse: varje gång jag väljer att älska och tjäna de som är nära mig finns inget mörker mer och jag kan uppleva den kärlek som Gud ger mig”.

Letizia Magri