• 08-812 115 / 08-612 78 98
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Dagens lösenord

Låt dig alltid ledas av rättvisa och sanning

Välkommen till

Focolarerörelsen i Sverige

En karisma föds (del 2)

I september 1948 möter Chiara Igino Giordani, riksdagsledamot, författare, journalist, en tidig ekumen, far till fyra barn. Han, en lärd person och expert inom kyrkohistoria, upptäcker i Chiara ”tidens tecken” och bestämmer sig för att följa henne. Deras speciella andliga samklang ger liv åt ytterligare starka uppenbarelser gällande karisman hos Chiara sommaren 1949. För hans inre djup och öppenhet mot världen inbjuder Chiara honom att tillsammans med de ogifta vara en integrerad del av focolare. I hans efterföljd kommer många i världen att följa denna originella väg av en Gudsvigning öppen för gifta. Giordani, som Chiara såg som en medgrundare till Focolare, är nu en så kallad ”Guds tjänare”, ett av de första stegen på en helgonförklaringsprocess och hans process befinner sig nu i Rom (efter att ha lämnat stiftsnivån, liksom Chiara Lubich).

Paradiset '49
Efter flera år av intensiv aktivitet drar sig Chiara och hennes vänner under sommaren 1949 tillbaka till bergen utanför Trento, till Primiero-dalen i Dolomiterna för en tids vila. Här väntade en ström av helt speciella inspirationer och insikter, så kallade intellektuella visioner: en nåd som vanligtvis är förbehållen grundare eller andra personer hos vilka det senare visat sig en speciell Guds plan. I en mystik erfarenhet som sträckte sig över några månader, tränger Chiara, som "kommit in i Faderns innersta”, i den mån det är möjligt för en människa, in i himlens hemligheter: den heliga Treenighetens mysterium, Marias klarhet, skapelsen i sina dimensioner av nya himlar och en ny jord. De innehåller även Guds plan över Focolarerörelsen och dess framtida utveckling.

Spridning
Under sommaren 1950 kommer ett ständigt större antal personer från helt olika bakgrund samman i Dolomiterna. Så föds Mariapoli – Marias stad – där det år 1959 passerar mer än tio tusen personer från 27 länder. Genom olika omständigheter sprids Focolarerörelsen, som tidigare bara funnits i Italien, till andra länder i Europa och sen ännu längre. Från 1967 finns rörelsen på fem kontinenter.

Under granskning
Under 50-talet står rörelsen under en noggrann granskning av den Heliga Stolen (Vatikanen). Det är en tid av anspänning och prövning för Chiara och hennes andliga familj. I mars 1962 kommer det första påvliga godkännandet på prov för de manliga focolarinerna, sedan året efter, för de kvinnliga, de två bärande delarna i Focolare. I juni 1990 blir de stadgar godkända som utgör hela Focolarerörelsens uppbyggnad.


Rörelsens olika grenar och verk
Efter Focolares första utformning, grundar Chiara andra grenar av rörelsen: för stiftspräster, ordensbröder och -systrar, volontärer (personer som är engagerade i samhället), gen (ungdomar och barn). Från 1977 tillkommer även biskoparnas gren.

Allt detta banar också väg för de breda rörelserna som nya familjer, ny mänsklighet, ungdomar för en enad värld, och barn för enheten, präst- och ordensrörelserna samt församlings- och stiftsrörelserna. Hon grundar focolarebyn Loppiano utanför Florens och andra permanenta Mariapoli, där innevånarna från olika generationer genom studier, arbete och livets alla aspekter försöker förverkliga den ömsesidiga kärleken i evangeliet, och på så sätt bli viktiga platser för en vittnesbörd om detta. Förlaget Ny stad växer fram. För att sprida enhetens kultur skapar och leder Chiara personligen ett tvärvetenskapligt studiecenter, Scuola Abbà, Abbaskolan (från Abba - Fader, i Bibeln). Som ett sista grundande (i december 2007) föds Sophia-institutet med säte i Loppiano.

Folkets helighet
Det stora mångfaldigandet av olika verk och grenar samt Focolarerörelsens stora spridning avlägsnar inte Chiara från hennes ursprungliga inspiration: att bara följa Gud. Utöver stadgarna, reglerna, och de speciella nådegåvorna från 1949, erfar Chiara att hon också måste lämna efter sig ännu en sak: sin helighet. Inte bara sin egen personliga förklarar hon, utan en gemenskapens helighet, en folkets helighet. Hon upptäcker 1980 i Schweiz möjligheten att ha en kollektiv telefonkonferens (collegamento) och genom denna ger hon varje månad ny andlig och uppmuntrande inspiration till alla sina vänner som är spridda runtom i världen. Med utvecklingen inom telekommunikation gå man över till satellit och sedan till internet. Chiara håller troget och punktligt dessa möten och involverar så hela rörelsen i sin egen strävan: att bli heliga tillsammans, bli heliga av kärlek.

Focolare press