• 08-812 115 / 08-612 78 98
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

En Karisma föds (del 3)

Dialogen inom den egna kyrkan

Hon ger en ny impuls till den inomkyrkliga katolska dialogen när hon under Pingsten 1998, då 300.000 medlemmar av olika rörelser och gemenskaper är samlade på Petersplatsen i Rom, lovar Johannes Paulus II att: "... då vår specifika karisma är enheten, ska vi anstränga oss med alla våra krafter att bidra till att förvekliga den" genom den ömsesidiga gemenskapen mellan oss alla. Chiara Lubichs spiritualitet är även en inspiration för att öka den interna dialogen inom andra kristna kyrkor.

Dialogen mellan kristna kyrkor

Från en första kontakt med en grupp evangelisk-lutherska som började 1961, får hon så småningom uppmuntran från ledare inom andra kyrkor, som hon bland annat möter i Istanbul, London, Zürich, i Tyskland och på andra ställen, att sprida enhetens spiritualitet, som de uppfattar som en ekumenisk spiritualitet. Hon engagerar sig personligen i det på olika sätt och från slutet av 90-talet är hon med och lanserar projektet Tillsammans för Europa med gemenskaper och rörelser från olika kyrkor.

Dialogen med de stora religionerna

1981 i Tokyo är hon den första kvinnan som berättar om sin kristna erfarenhet för 10.000 personer i ett buddist-tempel och 1997 i Thailand för munkar och nunnor. Samma år inbjuds hon att tala i den historiska Malcolm X-moskén i Harlem, New York inför 3000 muslimska afroamerikaner. Dialogen med troende judar och muslimer i Mellanöstern och Nordafrika är också betydelsefull. Den interreligiösa dialogen utvecklas i många andra länder med personer från andra religiösa traditioner som hinduer, taoister, sikher och animister.

Icke-religiösa uppfattningar

Det är genom Chiaras initiativ som rörelsen öppnar sig för dialog med personer som inte bekänner sig till en religiös tro, och som konkretiseras i ett aktivt samarbete för att befrämja tanken på syskonskap och det mänskliga varat med alla dess värden.

Samtida kultur

På 90-talet uppmuntrar Chiara dialoger med företrädare för olika områden inom kultur, samhälle och studier. Det skapas internationella nätverk för akademiker, yrkeskunniga och studenter inom olika områden (teologi, sociologi, juridik, kommunikation, psykologi, medicin, utbildning, konst, arkitektur, sport och annat), som är inspirerade av att arbeta utifrån enhetens karisma i dialog med den samtida kulturen. Den har inom det ekonomiska fältet utvecklats genom projektet Gemenskapsekonomin (www.edc-online-org) och inom det politiska med den Politiska rörelsen för enhet (www.mppu.org) som föreslår syskonskap som en politisk kategori.

Erkännanden

1977 får Chiara Templetonpriset för främjandet av religion i London. Från 1995 mångfaldigas hedersbetygelserna, både från internationella akademiska organisationer och officiella myndigheter. Bland dessa kan nämnas t ex Unesco-priset för främjande av fred 1996 i Paris. Hon blir hedersmedborgare i många städer, bl a Buenos Aires, Rom, Florens, Torino, Milano, och får sexton hedersdoktorat från universitet i fem världsdelar. Motiveringarna framhåller speciellt uppmuntran till fred och enhet mellan folk, religioner, kulturer och spridande av det universella syskonskapet.

De sista dagarna

I februari 2008 tas Chiara in på sjukhuset Gemelli i Rom. Påven Benedikt XVI skickar ett personligt brev. Den ekumeniske patriarken av Konstantinopel Bartolomeus I besöker henne personligen. Den 14 mars avlider hon i sin bostad i Rocca di Papa (Rom) i en ålder av 88 år, omgiven av sin andliga familj. Begravningen är den 18 mars i basilikan ”Paulus utanför murarna”, ledd av statssekreteraren Tarcisio Bertone, koncelebrerad av 16 kardinaler, 40 biskopar och ett hundratal präster. Av de tusentals närvarande finns folk av alla åldrar, representanter för olika politiska partier, religioner och olika kyrkor och andra katolska rörelser.

Guds tjänare

Den 27 januari 2015 öppnas stiftsdelen i helgonförklaringsprocessen för Chiara (Silvia) Lubich, grundare av Focolare. Påven Franciskus skickar ett meddelande som framhåller "att låta Guds folk känna livet och det verk hos henne, som genom att ha svarat på Herrens kallelse, har tänt ett nytt ljus för Kyrkan på vägen mot enheten