• 08-812 115 / 08-612 78 98
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Dagens lösenord

Älska era fiender och be för dem som förföljer er (Matt 5:44)

Välkommen till

Focolarerörelsen i Sverige

Personer utan religiös anknytning och Focolarerörelsen

”Låt oss förena våra styrkor, både de som inte är särskilt intresserade av trosfrågor och de troende, därför att Idealet om en fri och jämlik mänsklighet, påskyndad av broderlig respekt och ömsesidig kärlek är alltför vacker och absolut nödvändig” Chiara Lubich

I Italien och andra delar av Europa och Sydamerika finns dialoggrupper som består av en blandning av personer, troende och utan särskilt religiös tillhörighet. Deltagarna i grupperna delar önskan att tillsammans verka för ett broderskap inom den mänskliga familjen. Dialo-gen tjänar till att utveckla och fördjupa ett delande av mänskliga värderingar ur liv och re-flektion inom olika aktuella ämnen. En del av medlemmarna från grupperna är involverade i kulturella projekt eller konkret solidaritet för människor i nöd.

Historia

I slutet av 70-talet spreds Focolarerörelsen även bortom kyrkans gränser och en naturlig dialog öppnades med agnostiker, ateister och människor som är neutrala i förhållande till religion. Relationen var sådan att alla kände sig fria att uttrycka sina tankar, vissa om att enheten också innebär att ha djup respekt för personen, hennes värdighet, identitet, kultur och behov, lika väl som trosuppfattning. 1978 etablerades ”Internationella Centret för Dia-log med människor utan religiös anknytning”. 1992 hölls den första internationella kongres-sen i Rom.

Grunden

Detta är en dialog som är allomfattande, den är inte sekteristisk eller begränsad till sär-skilda tider och platser eftersom den är ett resultat av en öppenhet för varandra, djupt rotad i tankens och handlingens hjärta.

En öppen dialogen är möjlig om båda parterna har:

  • En medvetenhet om den egna identiteten
  • Total respekt för den andra och dennes kultur
  • Förmågan att ge en hel del och också ta emot från andra, som en gåva
  • Medvetenhet om att den andres trosuppfattningar och värderingar har samma värde som mina egna

”Dialogen förs mellan människor. Orden är inte det viktigaste i dialogen, utan mötet mellan människorna, innan orden, bortom orden. Så om människorna är sanna, möts de. Vad innebär det att de är sanna? Att de söker sanningen i kärleken. För kärleken är i sig själv öppen. En som söker sanningen är inte en instängd människa, hon tänker sig inte att hon äger sanningen. Hon kommer alltid att möte en annan där hon ser att sanningen också finns.

/…/ Sanna människor för dialog, de möts och de kompletterar varandra. Om de inte är sanna blir det inget möte. Så när jag är i dialog med en annan, behöver jag först och främst, innan mina egna idéer, fråga mig om jag är sann. Det är grundläggande.”

Jesús Morán, vice president för Focolarerörelsen, 2018 i Stockholm