• 08-812 115 / 08-612 78 98
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Dagens lösenord

Livnär dig av Guds ord

Välkommen till

Focolarerörelsen i Sverige

Our commitment to racial justice

UTTALANDE AV FOCOLARERÖRELSEN I USA:

”När vi bevittnar de senaste händelserna som återigen framhäver de fruktansvärda etniska orättvisorna och våldet, krossas våra hjärtan.

Drömmen vår grundare, Chiara Lubich hade, om att se framsteg mot förverkligandet av Jesu bön till Fadern “Att de alla ska bli ett”(Joh 17:21) verkar avlägsen – nästan ouppnåelig. Vi är också medvetna om att det vi nu ser bara är toppen av ett isberg av problem som är så stora och komplexa att det verkar omöjligt att våra handlingar kan göra skillnad och påverka till en positiv förändring. Vi känner maktlöshet och vrede.

Ändå hoppas vi fortfarande… Det kristna hoppet är inte en vag, intetsägande önskan om en vacker framtid, utan en bön om att kunna uppfatta Guds förvandlande handlande i vår tid och i historien. - - -

… Vi frågar oss också: Vad kan jag göra? Vad kan vi göra? Vi inser hur mycket vi nu behöver be om urskiljningens ande, för oss själva och för vår gemenskap.

Vi startar med en uppriktig samvetsrannsakan: Vad behöver förändras i mig? Vilken omvändelse är jag kallad till? Många av oss inser att vi i hög grad behöver intensifiera våra ansträngningar att mer öppet uttrycka vårt stöd för dem som lider, och vårt ställningstagande emot alla former av rasism. Annars gör vår tystnad oss medskyldiga till denna vår tids stora ondska.

Med detta förnyar vi också vår föresats att nå ut till dem som lider just nu, uttrycka vår önskan att finnas nära dem, ge dem tid och utrymme och lyssna på djupet, och som det är möjligt ta på oss deras lidande.

Vi hoppas också kunna få styrka från engagemanget att bygga lokala gemenskaper som verkligen är grundade i Evangeliet: eftersom vi har en och samma Fader i himmelen, är vi alla syskon. Vi vill utveckla en anda av öppet mottagande och levande delaktighet i våra mångkulturella och intergenerationella grupper. Vi gör Chiara Lubichs ord till våra: ’Var en familj.’ - - -

Resan framför oss må vara mödosam. En del samtal är svåra och kan ibland kännas som splittrande. Men vi känner att det är just dit som vår kärlek kallar oss att bege oss – in i dessa djupa sår – så att de kan blottläggas och börja läka, i det helande ljuset av Guds kärleks närvaro i oss och bland oss.”

Uttalandet i sin helhet finner du här: https://www.focolare.org/usa/files/2020/06/Focolare-Statement-on-Racial-Justice.pdf