• 08-812 115 / 08-612 78 98
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Dagens lösenord

Älska era fiender och be för dem som förföljer er (Matt 5:44)

Välkommen till

Focolarerörelsen i Sverige

Från Konflikt till Gemenskap

31 oktober 2016 hände det. Lutherska världsförbundet och katolska kyrkan tog ett stort steg ’från konflikt till gemenskap’ när påven Franciscus och biskop Munib Younan undertecknade dokumentet med de fem imperativen för ekumeniken. Nu är uppgiften att ta det vidare, med de fem imperativen i vårt hjärta.

Nu vill vi se tillbaka på detta historiska ögonblick och vägen man gick tillsammans. Vi publicerar igen en artikel skriven av Patrick van Bladel (1963-2020), som var en trogen medarbetare i Enad Värld, Focolarerörelsens tidning i Sverige.

Den 31 oktober 2016 i år satte det Lutherska världsförbundet och Katolska kyrkan sigill på gemenskapen, genom att underteckna de fem imperativen för ekumeniken i Lunds domkyrka. Vägen från konflikt till gemenskap har vi vandrat gemensamt sedan länge, för dokumentet ur vilket de fem imperativen togs sammanställdes 2013 av en gemensam kommission mellan katolska kyrkan och lutherska världsförbundet, en kommission som grundades 50 år tillbaka. Att komma från konflikt till gemenskap är alltså en lång väg, inte bara undertecknandet på eftermiddagen den 31 oktober 2016. Men säkert är händelsen i Lund en stor milstolpe som utmärker vägen.

Som biskop Younan och påven, också vi

Efter mötet i Lund drev glädjen oss vidare. Så blev studiedagen lördagen det andra tillfället till fördjupning av dokumentet Från konflikt till gemenskap. Vi tog vår utgångspunkt i gudstjänsten i Lund, fördjupade dokumentet genom dialog, för att avsluta med att högtidligen sätta våra underskrifter under de fem imperativen för ekumenik. Vid ord-att-leva-träffen i olika regioner gjorde man detsamma.

5 uppmaningar för dagen

Kanske är imperativ ett ord vi sällan använder. Läs det då istället som budord, uppmaning för dagen eller gott råd.

Läs gärna faktarutan med budorden, begrunda dem för att omvandla dem till liv. Någon som var med på mötet den 12 november nämnde för mig att det varje dag varit möjligt att tillämpa dem. Och med mina kollegor som inte är kristna vill jag tala om det kristna synsättet, inte peka på det specifikt katolska eller svenskkyrkliga.

Välkommen, du med, på vägen vidare mot större gemenskap. Säg till om du funderar över något eller om vi kan ge stöd för ett initiativ i ditt sammanhang. Vi hjälper gärna till.

De fem ekumeniska imperativen

  • Första imperativet: Katoliker och lutheraner bör alltid börja i enhetens perspektiv och inte i splittringens, för att stärka det gemensamma även om det är lättare att se och erfara skillnaderna.
  • Andra imperativet: Lutheraner och katoliker bör ständigt låta sig själva förändras genom mötet med den andre och genom det ömsesidiga trosvittnesbördet.
  • Tredje imperativet: Katoliker och lutheraner bör på nytt förpliktiga sig till att söka synlig enhet, att tillsammans utveckla närmare vad detta betyder i form av konkreta steg, och att oupphörligt sträva mot detta mål.
  • Fjärde imperativet: Lutheraner och katoliker bör gemensamt återupptäcka kraften i evangeliet om Jesus Kristus för vår tid.
  • Femte imperativet: Katoliker och lutheraner bör vittna tillsammans om Guds barmhärtighet genom att förkunna och att tjäna världen.

Ur: Från konflikt till gemenskap, svensk översättning 2016 Artos