• 08-812 115 / 08-612 78 98
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Dagens lösenord

Börja om genom att sätta din tillit till Gud.

Välkommen till

Focolarerörelsen i Sverige

På väg till Generalförsamlingen

Från 24 januari till 7 februari kommer Focolarerörelsens Generalförsamling att hållas online. Den innefattar val av Focolares president och medpresident, val av den internationella ledningsgruppen och utarbetande av riktlinjer och planer för de kommande sex åren.

Generalförsamlingen har förberetts genom fortbildning och information där alla focolaregrupper i världen kunnat delta. Den generalförsamling som inleds nu på söndag är den tredje efter grundaren Chiara Lubichs bortgång. Den var planerad att hållas i början av september 2020, men skjöts upp på grund av pandemin. ”Dikasteriet för lekmän, familj och liv” i Vatikanen godkände att generalförsamlingen genomförs helt och hållet digitalt.

Deltagarna

362 personer från hela världen deltar, och de representerar de olika kulturer, generationer, kallelser, kyrkotillhörigheter och trosuppfattningar som finns inom Focolarerörelsen.

För att främja en så stor delaktighet som möjligt inrättade nuvarande presidenten Maria Voce i februari 2019 en förberedande kommission som hade till uppgift att samla in förslag på ämnen att ta upp under generalförsamlingen, såväl som namn till valberedning.

Val av President, Medpresident och rådgivare

Genom ett digitalt röstningssystem kommer man den 31 januari att välja President, den 1 februari Medpresident och den 4 febbruari de rådgivare som hjälper Presidenten i de olika uppgifterna för Focolarerörelsens ledning. Presidenten fördelar uppgifterna mellan de valda rådgivarna.

En annan uppgift för Generalförsamlingen är att ta beslut i propositioner och motioner som inkommit från Presidenten, allmänna Rådet, eller de olika grenarna och delarna av Focolarerörelsen. Varje deltagare i Generalförsamlingen kan också lägga fram motioner.

Vilka ämnen kommer att tas upp?

De över 3.000 motionerna som inkommit från hela världen angående var Generalförsamlingen ska ta upp och vilken linje Focolarerörelsen ska ta under de kommande sex åren, avspeglar både hur vitalt Focolares folk är, men också medvetenheten om det epokskifte som pågår, som påven Franciskus nämnde när han besökte Focolarebyn Loppiano 2018.

Man har grupperat motionerna och propositionerna i fyra breda ämnesområden: Att tillämpa karisman som vår grundare förmedlat till oss; bildningen som kommer från enhetens karisma; vårt gensvar på klimatkrisen och pandemin; samarbetet med de nya generationerna.

Focolares medpresident Jesús Moran sa nyligen i en intervju att utrymme också kommer att ges åt dialog och debatt om övergrepp, ett ämne som kommer att beröras både i Presidentens öppningsanförande och ett anförande av medpresidenten.

I mångfalden av röster som kommer att höras, framträder redan behovet av att identifiera nya och konkreta vägar till syskonskap, som klarar att svara på de utmaningar och frågor mänskligheten står inför både globalt och lokalt.

Nyhetsuppdateringar från Generalförsamlingen kommer att finnas tillgängliga på Focolares hemsida.

Stefania Tanesini

 

Fotnot: Som fastställt i Focolarerörelsens stadgar, ska rörelsen alltid ledas av en kvinna. Syftet är att understryka rörelsens marianska profil och lekmannaprägel och på så vis “bevara den plan Gud hade när Han anförtrodde dess uppkomst och utveckling till en kvinna.” I stadgarna står det: ”Ledarskapet ska främst vara ett ledarskap i kärlek, hon ska vara den första att älska och således att tjäna sina medsyskon, med Jesu ord i minnet: ”den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav.” (Mark 10:44)