Fokolarekurs 2019

 

chiara-160x122.jpg

Ord att leva
november 2019

“Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter”

(Rom 12:15)

Läs mer...

Inter-religiös dialog: Kristna och muslimer möts

Den 23-26 april hölls i focolarerörelsens konferenscenter i Castelgandolfo ett interreligiöst symposium med såväl kristna som muslimska deltagare. Rörelsens center för interreligiös dialog hade organiserat det hela och programmet bestod till en del av en återblick på den långa väg man gått tillsammans med 10-års-jubiléet av Chiara Lubichs besök i Malcolm Shabazz-moskén i Harlem, New York, som en viktig programpunkt. Chiara talade den gången inför hundratals muslimer om tron på Guds gränslösa kärlek. Hon var sensationell både som kristen talare, men också som kvinna och som vit bland de afroamerikanska muslimerna.

Andra höjdpunkter i symposiet i Castelgandolfo var audiensen hos påven Benedikt XVI, liksom Chiaras brev till deltagarna i vilket hon talade om enhetens betydelse, vilket hon belyste med citat såväl från bibeln som koranen.

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.