• 08-812 115 / 08-612 78 98
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Dagens lösenord

Lita på Guds och dina bröders barmhärtighet

Välkommen till

Focolarerörelsen i Sverige

Ord att leva - februari 2021

”Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig” (Luk 6:36)

Evangelisten Lukas älskar att betona storheten i Guds kärlek genom en egenskap som han finner beskriver den bäst: barmhärtigheten.

Den är den moderliga nyansen av Guds kärlek i de heliga skrifterna skulle man kunna säga, den med vilken Gud tar hand om alla sina skapelser, lyfter, tröstar och välkomnar alla utan att någonsin bli trött. Genom profeten Jesaja lovar Herren sitt folk: ”Som en mor tröstar sitt barn, så skall jag trösta er. I Jerusalem skall ni finna tröst.” (Jes 66:13)

Barmhärtigheten är ett Guds attribut som erkänns och förkunnas även i den muslimska traditionen: bland Guds 99 vackra namn, är den Barmhärtige och den Nåderike de namn som den trogna muslimen oftast nämner1.

I detta avsnittet av evangeliet möter vi Jesus när han kommer med en djärv och omtumlande uppmaning inför skaror av människor som hade kommit från både när och fjärran: att efterlikna Gud, Fadern, just i den barmhärtiga kärleken.

Ett mål som nästan verkar otänkbart för oss, ouppnåeligt!

”Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig”

Ur evangeliets perspektiv bör vi, om vi vill efterlikna Fadern, först och främst följa Jesus varje dag och av honom lära att vara den första att älska, så som Gud själv oavlåtligt gör med oss.

Det är den andliga upplevelse som teologen Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) beskriver: ”Varje dag sjunger den kristna gemenskapen: ’Jag har fått barmhärtighet’. Jag fick denna gåva även när jag hade stängt mitt hjärta för Gud; när jag hade gått vilse och inte kunde hitta vägen tillbaka. Det var då som Herrens ord kom mig i möte. Då förstod jag: han älskar mig. Jesus fann mig: han var nära mig, bara han. Han gav mig tröst, han förlät mig alla mina misstag och anklagade mig inte för det onda. När jag var hans fiende och inte höll hans bud, behandlade han mig som en vän. […] Jag har svårt att förstå varför Herren älskar mig så, varför jag är honom så kär. Jag kan inte förstå hur han ville och lyckades vinna mitt hjärta med sin kärlek. Jag kan bara säga: ’Jag har fått barmhärtighet’.”2

”Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig”

Detta ord i evangeliet inbjuder oss till en verklig revolution i vårt liv. Varje gång vi upplever att vi blivit sårade, kan vi - i stället för att förneka, fördöma och hämnas - välja att visa förlåtelse och barmhärtighet.

Det är inte så mycket en fråga om att utföra en betungande plikt, utan snarare att av Jesus ta emot möjligheten att gå från själviskhetens död till det sanna livet, som finns i gemenskap med de andra. Vi kommer med glädje att upptäcka att vi har samma DNA som Fadern, som aldrig dömer någon för gott, utan ger alla en andra chans och därmed öppnar upp en hoppets horisont. Detta val kommer även att bereda marken för broderliga relationer ur vilka en mänsklighet kan födas och växa, som äntligen är inriktad mot en fredlig och konstruktiv samexistens.

”Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig”

Chiara Lubich skrev följande, när hon mediterade över orden i Matteusevangeliet som förkunnar salighet för dem som utövar barmhärtighet (Matt 5:7): ”Temat om barmhärtighet och förlåtelse genomsyrar hela evangeliet. […] Och barmhärtigheten är just det ultimata uttrycket för kärlek, det som uppfyller den, det som gör den perfekt. Låt oss därför försöka leva denna kärlek som är barmhärtighet i alla relationer till våra medmänniskor! Barmhärtighet är en kärlek som välkomnar var och en, särskilt de fattigaste och mest behövande. En kärlek som inte mäter, som är generös, universell och konkret. En kärlek som tenderar att väcka ömsesidighet, som är det yttersta målet för barmhärtigheten, utan vilken det bara skulle finnas rättvisa, som tjänar till att skapa jämlikhet, men inte broderskap. […]

Även om det verkar svårt och utmanande, låt oss fråga oss själva i mötet med varje medmänniska: hur skulle den här personens mor bete sig mot honom eller henne? Det är en tanke som kommer hjälpa oss att förstå och leva efter Guds hjärta.”3

Letizia Magri

 

1 Jfr Basmala: ”I Guds, den Barmhärtiges, den Nåderikes namn”
2 Dietrich Bonhoeffer den 23 januari 1938, i ”La Fragilita’ del Male” (tidigare opublicerade texter), Piemme 2015
3 C. Lubich, Ord att leva, november 2000