• 08-812 115 / 08-612 78 98
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Dagens lösenord

Lita på Guds och dina bröders barmhärtighet

Välkommen till

Focolarerörelsen i Sverige

Ord att leva - mars 2021

Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar (Ps 25:4)

Författaren till denna psalm berättar om en man som känner sig omgiven av faror och hot. Han måste hitta den rätta vägen som till slut kommer att föra honom i säkerhet. Vem kan han be om hjälp?

Medveten om sin egen bräcklighet, lyfter han äntligen upp ögonen och ropar till Herren, Israels Gud, som aldrig har övergivit sitt folk, utan har lett dem på den långa resan genom öknen till det utlovade landet.

Erfarenheten av att ”gå med Gud” fyller vandraren med förnyat hopp. Det är en benådad tid av ny närhet till Gud, där vi tillitsfullt kan överlämna oss till hans trofasta kärlek, trots vår egen otrohet.

På Bibelns språk innebär att gå med Gud också en lektion om själva livet, det är att lära sig känna igen hans frälsningsplan.

Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar

Efter att ha följt vägen av vår förmodade självtillräcklighet, känner vi oss ofta vilsna, förvirrade och medvetna om våra begränsningar och tillkortakommanden. Vi vill åter hitta vårt livs kompass och därmed den rätta vägen mot målet.

Denna psalm är oss till stor hjälp; den sporrar oss till en förnyad erfarenhet av ett personligt möte med Gud, av förtroende till hans vänskap.

Den ger oss modet att lyssna till hans undervisning som ständigt inbjuder oss att gå ut ur oss själva för att följa honom på kärlekens väg, som han själv först går för att komma oss till mötes.

Psalmen kan vara en bön som följer oss hela dagen och gör varje ögonblick, glatt eller smärtsamt, till ett steg på vår resa.

Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar

Hedy i Schweiz, gift och mor till fyra barn, har länge försökt att leva ordet. Hon är nu allvarligt sjuk och vet att hon är på väg att nå målet för sin resa här på jorden.

Hennes goda vän Kati berättar: ”Under varje besök, även med vårdpersonalen, är Hedy alltid mån om andra, hon är alltid intresserad av den andre, även om hon nu har väldigt svårt för att prata. Hon tackar alla för att de är där och hon delar sin erfarenhet med dem. Hon är bara kärlek, ett levande ”ja” till Guds vilja. Många människor dras till henne: vänner, släktingar och präster. Alla är djupt tagna av hennes uppmärksamhet gentemot alla besökare, och hennes styrka, frukten av tron på Guds kärlek.”

Focolares grundare Chiara Lubich, talade om livet som en ”helig resa”1 : "Den 'heliga resan' är en symbol för vägen vi färdas mot Gud. … Varför inte göra en resa, en helig resa, av det enda liv vi har, eftersom Han som väntar på oss är helig. ... Även de som inte har en religiös tro kan skapa ett mästerverk av sina liv och, med stor integritet, genomföra en resa med uppriktigt moraliskt engagemang. … Om livet är en 'helig resa' längs Guds viljas stigar borde vi gå framåt varje dag. Men vad gör vi när vi stannar upp? Ska vi då ge upp, modfällda av våra misstag? Nej, i dessa stunder är ledordet att 'börja om', och sätta all vår lit till Guds nåd i stället för vår egen förmåga. … Och framförallt bör vi gå tillsammans, enade i kärlek, och hjälpa varandra. Den Helige kommer att vara mitt ibland oss och han kommer att vara vår 'Väg'. Han kommer att få oss att förstå Guds vilja på ett klarare sätt och ge oss önskan och förmågan att utföra den. Allt kommer att bli enklare om vi är enade, och vi kommer att uppleva glädjen som utlovas dem som genomför den 'heliga resan'.2"

Letizia Magri

 

1 Jfr Ps 84:6 ”Lyckliga de som har sin styrka i dig, de som gärna drar upp till templet."
i 1917 års översättning: "...de vilkas håg står till dina vägar"
och i Svenska Folkbibeln (SFB 98): "...de som har dina vägar i sitt hjärta".
I den italienska bibelutgåvan CEI 1974 står det: "...(den som) bestämmer sig för den heliga resan i sitt hjärta"
(it: "... e decide nel suo cuore il santo viaggio")
2 C. Lubich, Ord att leva, december 2006.