• 08-812 115 / 08-612 78 98
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Dagens lösenord

Lita på Guds och dina bröders barmhärtighet

Välkommen till

Focolarerörelsen i Sverige

Ord att leva - april 2021

"Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren" (Joh 10:11)

Bilderna av den bibliska kulturen, präglad av nomadernas och fåraherdarnas långsamma livsrytm, tycks långt borta från våra dagars krav på effektivitet och konkurrenskraft. Men även vi känner ibland behovet av ett avbrott, en plats där vi kan vila, ett möte med någon som välkomnar oss som vi är.

Jesus framställer sig som den som mer än någon annan är redo att välkomna oss, att erbjuda oss vila, ja att ge sitt liv för var och en av oss. I det långa avsnittet av Johannesevangeliet som detta ord är taget ifrån, försäkrar han oss att han är Guds närvaro i varje människas historia, enligt det löfte som Gud genom profeterna givit Israels folk 1.

Jesus är herden, vägvisaren som känner och älskar sina får, sitt trötta och ibland vilsegångna folk. Han är ingen främling som ignorerar hjordens behov, inte heller en tjuv som kommer för att stjäla, ingen bandit som dödar och skingrar, inte heller någon som bara är ute efter egen vinning.

"Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren"

Den hjord som Jesus känner som sin består säkerligen av hans lärjungar, av alla de som redan fått dopets gåva, men inte bara de. Han känner varje människa, kallar henne vid namn och månar ömt om var och en.

Han är den sanne herden, den som inte bara leder oss mot livet, inte bara letar rätt på oss varje gång vi går vilse 2, utan den som redan har gett sitt liv för att uppfylla Faderns vilja. Denna vilja är den fullkomliga personliga gemenskapen med honom och återställandet av syskonskapet oss emellan, det syskonskap som blivit dödligt sårat av synden.

Var och en av oss kan försöka känna igen Guds röst, lyssna till hans ord som riktar sig till oss personligen, och följa det i förtroende. Framför allt kan vi vara vissa om att vi är älskade, förstådda och villkorslöst förlåtna av honom som försäkrar oss:

"Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren"

När vi - åtminstone lite grann - upplever denna närvaro, stilla men kraftfull i våra liv, då tänds vår önskan att dela med oss av den och att låta vår förmåga till omsorg och öppenhet för andra växa. I enlighet med Jesu exempel kan vi försöka bekanta oss bättre med medlemmarna av vår familj, med vår arbetskollega eller granne, och låta oss “störas” av våra medmänniskors behov.

Låt oss utveckla kärlekens fantasi, genom att engagera andra och låta oss själva bli engagerade. I vårt lilla kan vi bidra till att bygga upp gemenskaper som är liksom en familj, kärleksfulla och samtidigt öppna, gemenskaper som med uthållighet och mod kan ledsaga många människor på deras väg.

Med detta bibelord i åtanke skrev Chiara Lubich: "Jesus sa om sig själv: 'Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner' 3. Och han utger sig själv ända till slutet. Hans kärlek innebär en verklig beredskap att ge sitt eget liv. Gud önskar även av oss en kärlek som, åtminstone i sin intention, har samma mått som hans kärlek. Endast en sådan kärlek är en sann kristen kärlek. Det är inte vilken kärlek som helst, inte en kärlek som bara är en fasad, utan en kärlek som är så stor att den sätter sitt eget liv på spel. ... Om vi lever så, kommer vårt liv som kristna upp på en annan nivå, en mycket högre nivå. Då kommer vi att se män och kvinnor från alla världens hörn samlas kring Jesus, attraherade av hans röst" 4.

Letizia Magri

 

1 Jfr Hes 34:24-31
2 Jfr Luk 15:3-7, Matt 18:12-14
3 Joh 15:13
4 Chiara Lubich, Ord att leva april 1997