• 08-812 115 / 08-612 78 98
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Dagens lösenord

Lita på Guds och dina bröders barmhärtighet

Välkommen till

Focolarerörelsen i Sverige

Ord att leva - oktober 2021

Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda (Rom 8:28)

Ordet som vi uppmanas att leva den här månaden är hämtat från Paulus brev till romarna. Det är en lång text, full av reflektioner och undervisning och den skrevs innan Paulus anlände till Rom. Syftet var att förbereda församlingen, som han inte kände personligen, för det besök som han skulle göra. Det åttonde kapitlet betonar särskilt Andens nya liv och löftet om evigt liv som väntar för individer, folk och hela universum.

Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda

Varje ord i den här meningen har en betydelse. Paulus förkunnar först och främst att som kristna känner vi Guds kärlek och är medvetna om att varje mänsklig erfarenhet är en del av Guds stora frälsningsplan. Allt – säger Paulus – bidrar till att förverkliga denna plan: lidande, förföljelse, personliga misslyckanden och svaghet, men framför allt, den heliga Andens verk i hjärtat hos de personer som välkomnar honom. Vår del är att aktivt svara på Guds kärlek genom att älska och överlämna oss själva och alla våra behov till Fadern. Vi ska vittna om hoppet om nya himlar och en ny jord1 som Han förbereder åt oss.

Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda

Hur kan vi då välkomna och acceptera denna utmanande förkunnelse i vårt liv? Chiara Lubich föreslår: ”Först och främst ska vi aldrig stanna upp vid den rent yttre, materiella eller profana aspekten av saker, men tro att varje händelse är ett meddelande genom vilket Gud uttrycker sin kärlek till oss. Då kommer vi att se att livet som för oss kan tyckas vara ett tygstycke som är fullt av knutar och trådar, hopvävda på ett slumpmässigt sätt, i verkligheten är något annat: det är ett underbart mönster som Guds kärlek väver på grundval av vår tro. För det andra måste vi hela tiden tillitsfullt och helt överlämna oss själva till hans kärlek, i både små och stora saker som händer i livet. I själva verket, om vi vet hur vi ska anförtro oss till Guds kärlek i vanliga omständigheter, kommer han att ge oss styrka att anförtro oss till honom även i de svåraste stunder, som när vi lider, drabbas av sjukdom eller i själva dödsögonblicket. Så låt oss försöka att leva på det här sättet, endast av kärlek. Vi kommer att se hur denna förtroendefulla överlåtelse är en källa till ljus och oändlig frid för oss och för många andra.”2

Låt oss lita på Gud när vi måste fatta svåra beslut, precis som O.L. från Guatemala gjorde: ”Jag arbetade som kock på ett äldreboende. Nerifrån korridoren hörde jag en gammal dam be om vatten. Jag kände till de angivna föreskrifterna att jag inte fick lämna köket, men jag hällde upp lite vatten och erbjöd henne ömt att dricka det. Den gamla damens ögon lyste upp. När hon hade druckit halva glaset, tog hon min hand och sa: ’Stanna hos mig!’. Jag förklarade att jag inte borde göra det och att jag riskerade att förlora mitt jobb. Men hennes blick… jag stannade. Hon bad mig att be tillsammans: ’Vår Fader…’ och i slutet sa hon: ’Var snäll och sjung något’. Jag mindes orden från sången ’Vi kommer inte att ta något med oss, bara kärlek…’. De andra som bodde på äldreboendet stirrade på oss, kvinnan var glad och sa: ’Gud välsigne dig, min dotter’, och kort därefter dog hon. Jag förlorade mitt jobb eftersom jag hade lämnat köket, men jag var glad och kände frid. Jag hade svarat på Guds tilltal och kvinnan var inte ensam när hon tog det viktigaste steget i livet.

Letizia Magri

 

1 Jfr Upp 21:1
2 Chiara Lubich, Ord att leva, augusti 1984