• 08-812 115 / 08-612 78 98
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Dagens lösenord

Lita på Guds och dina bröders barmhärtighet

Välkommen till

Focolarerörelsen i Sverige

Ord att leva - januari 2021

”Bli kvar i min kärlek så bär ni rik frukt” (jfr Joh 15:5-9)

Varje år ägnar kristna från olika kyrkor en gemensam tid1 till bön, för att be Fadern om enhetens gåva, enligt Jesu önskan.

Han vill det ”för att världen skall tro” (jfr Joh 17:21): det är enheten som förändrar världen, det är den som föder gemenskap, syskonskap och solidaritet. Enheten är i grunden en Guds gåva, därför är det viktigt att be Fadern om den med uthållighet och tillit.

Det har en grupp i Spanien, som lever Ord att leva fått erfara. Sedan några år, just under Böneveckan för kristen enhet, har de känt sig manade att be om enhetens nåd och att bygga broar.

Margarita skriver: ”Vi kontaktade den ansvarige för ekumeniken i stiftet, kyrkoherdarna, den ortodoxe prästen och de evangeliska pastorerna. Vi samlades för att be, som enade kristna, först i den katolska församlingen och sedan i den ortodoxa. Varje gång fylls våra kyrkor av glädjen som kommer från Guds närvaro. Det är han som öppnar vägar mot enheten.”

För 2021 års bönevecka har kommuniteten från klostret i Grandchamp i Schweiz2 föreslagit ett mycket passande motto som ett ljus för denna väg. Det är hämtat från Johannesevangeliet:

”Bli kvar i min kärlek så bär ni rik frukt”

Detta ord är en stark uppmaning att leva och arbeta för kristen enhet under dessa speciella dagar, och att fortsätta under hela året, ja hela livet. Splittringen bland oss är ett allvarligt sår som måste läka, först och främst genom Guds nåd, och sedan genom våra ansträngningar att lära känna och uppskatta varandra och att vittna om evangeliet tillsammans.

Med dessa ord visar Jesus oss vad vi behöver göra: att först och främst ”bli kvar” i hans kärlek.

Därför är det viktigt att vi låter vår personliga relation till honom bli starkare, att vi överlåter våra liv till honom och litar på hans barmhärtighet. Faktum är att Jesus alltid troget ”blir kvar” hos oss.

Samtidigt kallar han oss att med övertygelse stå bakom honom, att liksom han göra vårt liv till en gåva till Fadern. Han önskar att vi efterliknar honom genom att med finkänslighet möta behoven hos varje person som vi delar en liten eller stor del av vår dag med; att göra det med generositet och osjälviskhet, för att därmed bära ”rik frukt”.

”Bli kvar i min kärlek så bär ni rik frukt”

Chiara Lubichs tal i Genève under firandet av reformationsdagen i oktober 2002, ljuder ännu idag med stor aktualitet3 : Hur mycket kärlek behövs inte i världen! […] Jesus sa att världen skulle känna igen oss som hans, och genom oss skulle känna igen honom, genom den ömsesidiga kärleken, genom enheten: ”Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.” (Joh 13:35) Vi förstod det: denna vår tid behöver kärlek av var och en av oss, den behöver enhet, gemenskap och solidaritet. Och den kallar också kyrkorna att återskapa den enhet som gått förlorad genom århundraden. Detta är reformernas reform som Himlen begär av oss. Det är det första och nödvändiga steget mot ett universellt broderskap med allamän och kvinnor i världen. Världen kommer att tro om vi är enade. Jesus sa det själv: ”att de alla skall bli ett (…) så att världen kan tro” (jfr Joh 17:21). Gud vill detta! […] Må han ge oss nåden, om inte att se allt detta fullbordat, så åtminstone att förbereda det.

Letizia Magri

 

1 På norra halvklotet firas Böneveckan för kristen enhet årligen från och med den 18 till och med den 25 januari, medan det på södra halvklotet väljs ett annat datum, omkring pingsthelgen.

2 se www.grandchamp.org

3 Reformationsdagen firas varje år den 31 oktober, till minne av då Martin Luther publicerade de 95 teserna.