• 08-812 115 / 08-612 78 98
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Dagens lösenord

Låt oss urskilja med kärlekens ögon

Välkommen till

Focolarerörelsen i Sverige

Den världsvida kampanjen ”Ett vaccin för alla”

Kampanjen som uppmanar till tillgång till Covid-19-vacciner för alla lanserades den 20 maj tillsammans med en symbolisk åtgärd för att få hälso- och sjukvård till Amazonas infödda befolkningar. Det sponsras av ett internationellt nätverk av organisationer från olika kulturer och religioner.

Ett globalt problem kan endast övervinnas genom det som är det gemensamma goda för alla: vaccination mot Covid-19 bör vara tillgängligt för alla och prioriteras till de mest utsatta och behövande i världen, oavsett deras individuella och nationella inkomst. Ett snabbt beslut från det internationella samfundet behövs: upphävandet av patent för läkemedelsföretag, eller avtal med mer generösa kvantiteter och lägre priser för fattiga eller tillväxtländer.

Samtidigt som vi efterlyser rättvisa och brådskande lösningar, mobiliserar vi för en hälsokampanj i Amazonasregionen Pará (Brasilien) med projektet "Barco Hospital Papa Francisco", ett sjukhusfartyg) för Amazonas flodbor, som inte når hälsocenter men som har rätt till hälso- och sjukvård.

Detta är kärnan i manifestet som förklarar engagemanget i den världsomspännande kampanjen

"Ett vaccin för alla" som lanserades den 20 maj, inför det globala toppmötet G20 under det italienska ordförandeskapet. Det främjas av ett internationellt och tvärgående partnerskap mellan rörelser, organisationer och forskningscenter som för närvarande expanderar.

Internationalisering av vaccin: - Covid-19-pandemin bekräftar än en gång hur sammankopplade jordens folk är och hur varje lokalt val också har globala återverkningar. Kampanjen ”Ett vaccin för alla” främjar proaktiva åtgärder på uppdrag av nationer som lämnats utanför olika former av behandling; det uppmuntrar regeringar att utöva ”vaccin-internationalism”, vilket är den exakta motsatsen till sluten nationalism som aldrig kan besegra viruset. Målet är att varje person på planeten ska ha tillgång till vaccin på ett universellt, rättvist, gratis och snabbt sätt. Manifestet säger: "Vi vill utveckla kapaciteten att producera och distribuera vacciner även i de fattiga länderna i världen."

När det gäller förebyggande vaccinering och behandling av flodbefolkningen i Amazonas - säger "Barco Hospital Papa Francisco": Covid-19-pandemin har gjort samhällen och befolkningar, som redan uteslutits från folkhälsovården i isolerade områden ännu mer sårbara!

I staden Óbidos, (i Amazonasregionen Pará - Brasilien), har sjukhusbåten "Barco Hospital Papa Francisco" varit i drift sedan augusti 2019 och betjänat mer än 1000 samhällen längs Amazonfloden. Sjukhusfartyget tillhandahåller hälso- och sjukvård till cirka 700 000 personer som inte har tillgång till andra former av behandling och inte heller når sjukhus.

Mera informationer:

The worldwide campaign “A vaccine for all” | United World Project

Endast en världsomspännande kampanj för donationer kan göra det möjligt för "Barco Hospital Papa Francisco" att nå de mest isolerade samhällena med vaccin, Covid-kit för hygien och förebyggande av virus, produkter för skydd och behandling under och efter sjukdom, och grundläggande livsmedelsbistånd.

Vi kan hjälpa er att skicka pengar för det kampanj.

SWISH – 070 999 14 68 Postgirot - 659819-7