• 08-812 115 / 08-612 78 98
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Dagens lösenord

Välkommen till

Focolarerörelsen i Sverige

Pressmeddelande 7 februari

Den 7 februari avslutades Focolarerörelsens generalförsamling med ett dokument som inbjuder dess medlemmar i hela världen att vara nära “dem som inte räknas, eller blir försummade.”

Med utgångspunkt i att “lyssna till ropen från mänskligheten, från skapelsen och från de nya generationerna” och i att ”omfamna varje form av smärta och splittring” dras riktlinjer upp för de kommande sex åren, utarbetade av generalförsamlingen. Dokumentets titel är ”En navigeringskarta” och godtogs under den avslutande sessionen söndag den 7 februari.

Det är ett dokument som inleds med ett klart och starkt budskap. I linje med sin kallelse att bära ut enheten där den inte finns, ska Focolarerörelsen främst satsa på ”att söka upp dem som lider, de utstötta, och börja med dem som vi själva orsakat lidande eller stängt ute”. Vi uppmanas att ”vara i dialog med alla, låta oss beröras av den andre, särskilt den som vi upplever som olik oss själva”.

Riktlinjerna föds ur en önskan att ännu mer leva nära ”dem som inte räknas, de som blir försummade eller lider av utsatthet på systemnivå” och manar alla som är med i Focolarerörelsen till en ödmjuk, återhållsam livsstil med engagemang inom alla områden. Man vill ”handla mer i levande nätverk, med tillitsfulla relationer, och samarbeta med vem som helst som strävar mot samma mål”. Ett prioriterat fokus riktas på familjen, ”samhällets första byggsten”, som ska ”främjas och värdesättas… i sin funktion som socialt och politiskt subjekt”.

I djup smärta ber generalförsamlingen om förlåtelse för offren för varje form av övergrepp; fysiskt, sexuellt, med maktmissbruk eller kränkning av den enskildes samvete. För att omsätta detta i handling presenterade Focolares nya president Margaret Karram och den omvalde medpresidenten Jesús Morán en handlingsplan i fyra steg som startar med en granskning av kommissionerna och processerna i arbetet mot övergrepp och även innefattar en granskning av alla de fall av övergrepp man fått eller får kännedom om.

Vid generalförsamlingens avslutning uttryckte den nya presidenten Margaret Karram sin tacksamhet till den avgående presidenten Maria Voce – som fick en digital världsomfattande applåd – för hennes insats att med klokhet och andligt djup ha lett rörelsen under de gångna 12 åren. Hon uppmanade alla att ständigt lyssna till den heliga Anden och vittna om glädjen som kommer av att satsa på att leva evangeliet.

Efter avslutningen kom kardinal Kevin Farrell, prefekt för dikasteriet för lekfolk, familj och liv, tillsammans med andresekreteraren Linda Ghisoni, på besök till Focolares internationella centrum i Rocca di Papa. Han firade en tacksägelsemässa, och i sin predikan påminde han om påven Franciskus ord vid den privata audiensen igår: ”Stunder av personliga och gemensamma kriser kan, om man lever de väl och med urskiljning, vara en gåva och frambringa stor nytta. De ger oss perspektiv, och får bukt på vårt högmod och vår självtillräcklighet.” Han uppmuntrade Focolarerörelsen att ”ständigt återvända till renheten i Chiara Lubichs karisma, som är att återvända till skönheten i en personlig, uppriktig och hängiven relation med Jesus.”

Focolares informationscenter