• 08-812 115 / 08-612 78 98
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Dagens lösenord

Välkommen till

Focolarerörelsen i Sverige

Islam och kristendom har mycket gemensamt

En intervju med dr Mohammed Ali Shomali, publicerad i Focolares italienska tidskrift Città Nuova. Ytterligare en intervju med honom finns här.

Påvens senaste encyklika ”Alla Bröder och systrar (Fratelli tutti)” har fått stor resonans i världen.
Hur ser reaktionerna ut i den muslimska världen?

Den Store Imamen av al-Azhar har bekräftat att han betraktar texten av ”min broder Påve Franciscus”, som han kallar honom, som en utvidgning av Dokumentet om mänskligt broderskap (som undertecknades vid påvens besök i Abu Dhabi 2019, ö.a.). De två dokumenten uttrycker samma budskap, samma farhågor och samma visdom. Detta visar hur kyrkan verkligen är universell och att det är samma utmaningar som vi står inför. Vi har inte längre murar som skiljer oss åt och problemen är inte längre bara i ena delen av världen. De stora utmaningarna är gemensamma för hela mänskligheten.

Kärnan i encyklikan är ”syskonskapet”. Är detta en mötespunkt mellan Islam och kristendomen?

Det påve Franciscus uttrycker är inte längre begränsat till kyrkan. Det är ett universellt perspektiv som verkligen skulle kunna vara en mötespunkt mellan Islam och kristendomen, som har mycket gemensamt, när vi ser på människan och världen. Denna encyklika kommer att vara ett utmärkt ämne att reflektera över och diskutera för människor från våra två religioner.

Ni är ju sedan flera år involverad i det interreligiösa arbetet och i utbildningen av nya generationer. Kommer detta påvliga brev att vara till hjälp i ert arbete?

Vi kommer att introducera den här texten i våra utbildningsprogram som vänder sig till ungdomar som är med i vårt interreligiösa nätverk. Den här typen av dokument bygger broar av förståelse mellan kyrkorna och de andra. De visar på ett universellt språk som kyrkan har och på det kan man bygga vidare.

Kan encyklikan bidra till dialogen mellan muslimer och kristna?

Jag tror att denna encyklika kan underlätta dialogen, för den presenterar frågor som vi alla kan diskutera och samarbeta kring. Förutom att belysa de brinnande behoven som världen står inför idag, visar den på att om vi kan fördjupa oss, så är vi i första hand människor som står inför samma utmaningar. Om vi är i samklang gällande den sanna mänskliga naturen, inser vi att vi har ett ansvar att samarbeta för att lösa de smärtsamma problem som vi alla står inför. Jag är mycket glad över detta dokument och framförallt uppskattar jag att det är en fortsättning av Abu Dhabi-deklarationen. Det visar att arbetet mellan muslimer och kristna och kyrkans grundläggande uppdrag inte är åtskilda.

Roberto Catalano