• 08-812 115 / 08-612 78 98
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ekonomi

Paul Gateshill, Focolarerörelsens centrum Wellington Gardens i England, rapporterar här från en digital tredagarskonferens för unga under hösten 2020.

Många deltagare hade lärt känna varandra inom projektet ”Economy of Communion, EoC”, startat i Brasilien 1991 av Chiara Lubich, Focolarerörelsen, med utmaningen till företag att överväga etiska frågor och ekonomisk tillväxt. Men gemensamt för alla deltagare var engagemanget för vår framtid, för ekonomi och för klimat.

Franciskus ekonomi

Förra året var jag på Focolares konferenscenter i Belgien. Vi var en liten grupp på cirka 25 deltagare. Vid måltiderna fick vi sällskap av en annan grupp som använde centret. Gruppen bestod av cirka 50 ungdomar som var intresserade av att utveckla nya ekonomiska modeller. Jag var mycket imponerad av att så många i 20 – 30-års åldern var fokuserade på denna fråga. De hade lärt känna varandra inom Gemenskapsekonomin (Economy of Communion, EoC), startat i Brasilien 1991 av Chiara Lubich, med utmaningen till företag att överväga etiska frågor och ekonomisk tillväxt. Senare upptäckte jag att dessa unga ekonomer och entreprenörer förberedde sig för en större konferens i Assisi som heter ’Franciskus ekonomi’ i mars 2020. Men Covid-19 kom emellan och konferens genomfördes istället online.

Bakgrund

Konferensen beställdes av påven Franciskus. Som vi vet, tog han namnet Franciskus efter den helige Franciskus av Assisi, som ett vittnesbörd om dennes passion för miljön och befrielsen för de fattiga från fattigdom. Han uppdrog åt Luigino Bruni, Focolarerörelsens expert på gemenskapsekonomin, att anordna konferensen.

Evenemanget skulle äga rum i Assisi så att deltagarna kunde gå i den helige Franciskus fotspår. Det skulle vara en konferens om ekonomi, men med en djup andlig grund - därav namnet Franciskus ekonomi.

Statistik

Onlinekonferensen ägde rum under tre eftermiddagar den 19–21 november 2020. Omkring 2000 unga ekonomer, entreprenörer och visionärer registrerade sig för evenemanget, och representerande 120 länder från hela världen. Dessutom kunde cirka 220 000 andra komma och gå under evenemangets livestreaming. Gateshead frågade Luigino Bruni, en av nyckelaktörerna, om hans tankar om hur mötet hade gått.

Luigino Bruni:

De unga deltagarna arbetade tillsammans i ett år under konferensens förberedande skede. Var och en av dem var en del av de s.k. 12 byarna (arbetsgrupperna), som tog upp specifika frågor och utmanade konventionella sätt att tänka och arbeta för att göra dagens och morgondagens ekonomi rättvis, hållbar och inkluderande. Varje ”tema-by” utforskade ett specifikt ämne och utmanades att generera nya idéer och förslag. Här är några av ämnena: Ekonomi och mänsklighet; Arbete och vård; Affärer och fred: förvaltning och gåva; Jordbruk och rättvisa och så vidare….

Det vi bevittnade i Assisi fick oss att förstå att utan de ungas medverkan kan världen inte förändras. De utvecklade förslag, initiativ, och visade att något nytt kan göras i världen. Under evenemanget pekade unga människor tydligt på att miljömässig hållbarhet bara är en aspekt av den förändring vi söker. Det finns också social hållbarhet och andlig hållbarhet... Som påve Franciskus lärde oss i encyklikan Laudato Sì och den helige Franciskus i Lovsång till Skapelsen (Solsången) är jordens rop och de fattigas rop inte separata frågor. Därför främjar Francescos ekonomi en integrerad ekologi, som respekterar naturen och bryr sig om de fattiga.

Från denna konferens har vi fått ett fantastiskt budskap om hopp: en proaktiv generation ungdomar har trätt fram, inspirerade av den helige Franciskus och påven Franciskus. Detta var helt oväntat. Vi häpnade över kvantiteten och kvaliteten hos dessa unga deltagare. De åtgärder de lade fram den sista dagen av evenemanget är extremt praktiska. Stereotypen att unga människor bara är önsketänkare är fel. De har berättat om hundratals projekt som redan pågår. Dessa projekt är inte bara ett budskap om framtiden utan lika mycket ett budskap om vår nutid.

Pandemin, tillsammans med lidandet som den medför, erbjuder oss också värdefulla lärdomar. Det fick oss att tydligare se att den ekonomi som dominerar världen hittills är otillräcklig. Om Franciskus ekonomi var nödvändig redan 2019, så är den det ännu mer idag: den är viktigt i en värld av ökande fattigdom och växande ojämlikheter. Och just vid denna fruktansvärda tid har vi kommit att förstå - och kanske inser världen det också - att idag är en ny gryning för unga människor. Ekonomin måste förändras och det måste ske snart. De unga berättade för oss om detta genom sina erfarenheter av studier och arbeten. Från början ville vi att det här evenemanget skulle vara en plats för handling och inte bara prat. Under de senaste månaderna har vi sett skönheten i dessa unga blomstrande talanger, deras önskan om liv, att engagera sig, att våga och att vilja ”smutsa ner sina händer för att reparera huset” vi bor i.

På konferens sista dag skickade deltagarna ut följande meddelande till världen...

Vi unga ekonomer, företagare och förändringsproducenter i världen, som kallades till Assisi av påven Franciskus, under COVID-19-pandemin, vill skicka ett meddelande till ekonomer, entreprenörer, politiska beslutsfattare, arbetare och medborgare i världen.

Vi är övertygade om att en bättre värld inte kan byggas utan en bättre ekonomi och att ekonomin är så viktig för människors och de fattigas liv att vi alla behöver bry oss om den. Av den anledningen ber vi, i de ungas och fattigas namn på jorden att:

 1. De stora världsmakterna och de stora ekonomiska och finansiella institutionerna saktar ner sin takt för att låta jorden andas. COVID har gjort att vi alla saktat in, utan att ha velat göra det. När COVID är över måste vi välja att sakta ner det ohämmade förloppet som kväver jorden och de mest utsatta människorna som lever på jorden;

 2. Ett världsomspännande delande av de mest avancerade teknikerna aktiveras så att hållbar produktion också kan uppnås i låginkomstländer. Och att energibrist - en orsak till ekonomisk, social och kulturell ojämlikhet - kan övervinnas för att uppnå klimaträttvisa;

 3. Förvaltningen av gemensam egendom (särskilt global som atmosfär, skog, hav...) placeras i centrum för regeringars dagordningar och undervisning i skolor, universitet och handelshögskolor över hela världen;

 4. Ekonomiska ideologier bör aldrig mer användas för att förnedra och avvisa fattiga, sjuka, minoriteter och missgynnade människor av alla slag, för det första svaret på deras fattigdom är att respektera och uppskatta varje person: fattigdom är inte en förbannelse, det är olyckliga omständigheter, och det är verkligen inte de fattigas ansvar;

 5. Rätten till anständigt arbete för alla, familjerättigheter och att alla mänskliga rättigheter respekteras i varje företag, för varje arbetare och garanteras av varje lands socialpolitik och erkänns över hela världen av en överenskommen stadga som motverkar affärsval som grundas på vinst och är baserade på exploatering av minderåriga och de mest missgynnade;

 6. Skatteparadis runt om i världen avskaffas omedelbart, eftersom pengar som deponeras i ett skatteparadis är stulna pengar från vår nutid och vår framtid, och att en ny skatte-pakt är det första svaret till världen efter Coronapandemin.

 7. Nya finansinstitut inrättas och de befintliga (Världsbanken, Internationella valutafonden) reformeras i en demokratisk och inkluderande mening för att hjälpa världen att återhämta sig från fattigdom och obalans som orsakats av pandemin. Hållbar och etisk finansiering bör belönas och uppmuntras och högspekulativ och rovgirigt finansierad verksamhet motverkas genom lämplig beskattning.

 8. Företag och banker, särskilt stora och globaliserade, inför en oberoende etikkommitté i sin ledning med vetorätt gällande miljö, rättvisa och konsekvenser för de fattigaste.

 9. Nationella och internationella institutioner tillhandahåller priser för att stödja innovativa entreprenörer i samband med miljö-, social och andlig och inte minst förvaltande hållbarhet, eftersom endast genom att ompröva ledningen av människor inom företagen kommer det att bli möjligt att uppnå global hållbarhet i ekonomin.

 10. Stater, stora företag och internationella institutioner arbetar för att tillhandahålla kvalitetsutbildning för alla flickor och pojkar i världen, eftersom mänskligt kapital är det första kapitalet i all humanism;

 11. Ekonomiska organisationer och civila institutioner vilar inte förrän kvinnliga arbetstagare har samma möjligheter som sina manliga medarbetare, eftersom företag och arbetsplatser utan en adekvat närvaro av kvinnliga talanger inte är helt och hållet humana och gynnsamma platser.

 12. Slutligen ber vi om allas engagemang så att den tid som Jesaja profeterar om kan komma närmare: ”De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig ” (Jes. 2:4). Vi unga människor kan inte längre tolerera att resurser tas från skolor, vård, vår nutid och vår framtid för att bygga vapen och driva de krig som behövs för att sälja dem. Vi skulle vilja berätta för våra barn att en värld i krig är över för alltid.

 13. Allt detta - som vi redan upplever i vårt arbete och i våra livsstilar - förstår vi är mycket svårt och många kanske anser det utopiskt. Istället tror vi att det är profetiskt och därför kan vi be, be och be om igen, för vad som verkar omöjligt idag kommer att verka mindre omöjligt i morgon tack vare vårt engagemang och vårt insisterande. Ni vuxna som styr ekonomin och företagen har gjort mycket för oss unga människor, men ni kan göra mer. Våra tider är för svåra för att be om något annat än det omöjliga. Vi har tilltro till er och därför begär vi mycket av er. Men om vi bad om mindre skulle vi inte begära tillräckligt mycket.

 14. Vi ber om allt detta, först och främst från oss själva, och vi är engagerade i att leva våra bästa år med energi och intelligens så att Franciskus ekonomi i allt större utsträckning kan ge salt och jäst till allas vår ekonomi.