• 08-812 115 / 08-612 78 98
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Solidaritet med Myanmars folk

I ett gemensamt uttalande av SIGNIS - Världskatolska föreningen för kommunikation, Pax Christi International och Focolare-rörelsen i solidaritet med folket i Myanmar, hörs ropet från det modiga burmesiska folket när de fredligt motsätter sig den militära kuppen i Myanmar som omkullkastar ett legitimt och demokratiskt val.

Pax Christi International och dess medlemmar i Asien och Stillahavsområdet har redan i februari uttalat sig om ”nödläget” i Myanmar och uttryckt allvarlig oro över situationen i landet. På samma sätt förenas den internationella Focolare-rörelsen med oss i solidaritet med det burmesiska folket.

Vanliga, modiga människor återvänder nu till gatorna för att protestera fredligt även när soldater misshandlar dem och skjuter ner dem, varav många unga människor. Med rättfärdig ilska protesterar man enligt burmesisk sed symboliskt mot militären genom att slå på krukor och smälla kastruller mot varandra. På detta sätt skyddas man också mot onda andar genom oväsendet.

Vi bevittnar det godtyckliga frihetsberövandet utifrån påhittade anklagelser om medlemmar i den demokratiskt valda regeringen, liksom för civila och religiösa ledare som har deltagit i den långa kampen för demokrati.

Eftersom sanningsenlig information är viktig i en demokrati, avvisar vi desinformationskampanjen från Myanmars militär som de motiverar sina handlingar med. Vi kräver skydd för journalister som arresteras och trakasseras för att de delar nyheter och information om vad som händer i landet med resten av världen. De borde i stället få åtnjuta pressfrihet!

Vi beklagar den extrema auktoritet som såg det lämpliga i att trampa på nationens konstitution, som faktiskt tillät begränsad demokrati innan kuppen, samtidigt som mycket av de väpnade styrkornas makt behölls. Trots utmaningarna tog Myanmar sina första steg mot demokrati och gav människor hopp om en ny framtid. Detta hopp bör återställas.

Framför allt lyssnar vi på budskapet från Myanmars folk: denna kupp handlar i huvudsak om att störta dem, deras vilja. Det handlar inte ens om att ta bort politiska motståndare eller förmodad allmän ordning. Detta raserar många års tålmodigt arbetet för medborgarnas grundläggande rättigheter och krossar deras sköra drömmar om ett fritt, demokratiskt land.

Som katolska organisationer ansluter vi oss till påven Franciskus och civila och religiösa ledare över hela världen som har fördömt kuppen och manar till "meningsfull dialog" för att återställa demokratin.

Vi ansluter oss också till andra organisationer och uppmanar till:

  • frisläppandet av Aung San Suu Kyi och andra fängslade tjänstemän och ledare;
  • militären att sluta använda våld och godtyckligt kvarhållande av fredliga demonstranter och journalister;
  • rättvisa och ansvarsskyldighet för de grymheter som begås av armén mot Rohingya-folket och andra etniska minoriteter, samt förebyggande av sådana brott och övergrepp i framtiden;
  • att medlemmar av det internationella samfundet, särskilt i Asien och Stillahavsområdet, utövar påtryckning på regimen att avgå för att återupprätta demokratin och att inte utnyttja situationen för sina egna geopolitiska intressen.

Vi uppmanar medlemmarna i SIGNIS, Pax Christi International och Focolare runt om i världen att ge det burmesiska folkets rop en röst genom att kontakta lokala och nationella medier för att rapportera om situationen och genom att uppmana regeringar att vidta starka diplomatiska åtgärder för att motverka kuppen och för att återinföra demokratin till Myanmar.

Vårt uppdrag som organisationer är att främja fred. Vi står därför tillsammans med ärkebiskopen i Yangoon, kardinal Charles Maung Bo, president för de asiatiska biskopkonferenserna, när han säger, ”Fred är möjligt. Fred är det enda sättet. Demokrati är det enda ljuset på den vägen. ”

Bryssel, 15 mars 2021

Joint Statement (signis.net)