Skriv ut

Mariapoli i världen

Under femtiotalet höll de till i Dolomiterna och de var tillfälliga. Idag finns de överallt på jorden och några av dem har blivit permanenta. Vi talar om Mariapoli som även i år hålls på många ställen med en överraskande livskraft. Alla är olika genom de innehåll och de olika platser man valt. Dessa speciella ”Marias städer” utgör dock tillsammans en intressant mosaik att upptäcka.

”Spårvagnsförare, studenter och läkare, apotekare och politiker, alla har de kommit hit till Mariapoli och redan förenats” – så gick en sång från dessa första erfarenheter i bergen runtom Trento. Orden uttrycker en verklighet som fortfarande är levande och aktuell: detta att vara en modell av ett samhälle som är förnyat av den evangeliska kärleken. Där är skillnaderna inte utplånade, men sammansatta så att de är till tjänst för medmänniskan, så att vi kan forma en enda familj. Detta är den gemensamma nämnaren för alla Mariapoli: detta universella syskonskap, ett tillfälle till möten mellan enskilda människor och mellan folk som upptäcker att de är förenade och kan mötas och växa tillsammans, tack vare bidraget som var och en kan ge.

Och detta är den springande punkten även för de Mariapolin som ordnas under dessa månader i hela världen. Programmen varierar, från fördjupning av spiritualiteten till deltagarnas vittnesbörd, ungdomsmöten och – där lokalerna och miljön tillåter det – även stunder av lek och ”semester”, som levs i samma anda vilket gör vilan och avkopplingen vackrare och mer verksam.

Oväntade beslut, ibland smärtsamma knutar som löses upp i kärlekens ljus, men även nya idéer, glädje, en vilja att börja om på nytt. Det är effekter som dessa möten, som är så kännetecknande för Focolare, kan lyckas åstadkomma hos deltagarna. De är tecken på ett liv som inte begränsar sig till några enstaka ögonblick, men som sedan konkretiseras i vardagens alla skeenden.

Mariapoli visar i det lilla på en verklighet som uppmuntrar alla att gå framåt, att tro på att det går att bygga en mer enad värld, en värld omvandlad av kärleken.

Chiara Lubich (Focolares grundare) berättar hur Mariapoli föddes:

”Det var 1949. Focolarerörelsen var redan verksam sedan några år, och våra krafter började tryta eftersom många människor kom till oss och vi hade många aktiviteter. Därför tänkte vi flickor åka upp till bergsbygden i Valle di Primiero, i Dolomiterna, för att vila. En av oss hade ärvt en liten fjällstuga och hade rustat upp och renoverat den lite. Där kunde vi bo, mycket rustikt naturligtvis.

Vi åkte dit och där begrundade vi det som Herren hade gjort, framförallt genom den nya spiritualitet som höll på att födas. Men kanske just för att vi var förenade i hans namn – evangeliet säger: ”Alla skall bli ett… då skall världen tro” – kom det en massa människor för att träffa oss, så att det bildades som en liten by. Vi sökte efter hus där de kunde bo osv., och alla lärde sig att leva evangeliet, att älska, att lägga fram sina behov, att ge, att vara ett, att älska varandra, och det attraherade ännu fler människor.

… Och äventyret fortsätter idag …