• 08-812 115 / 08-612 78 98
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Dagens lösenord

Lita på Guds och dina bröders barmhärtighet

Välkommen till

Focolarerörelsen i Sverige

Enhetens mirakel

Joan Patricia Back rapporterar från ett internationellt möte för kristen enhet i maj 2021, som anordnades av Focolare-rörelsen, i anslutning till 60-årsjubileet av dess internationella ekumeniska center ”Centro Uno".

"Om kristen enhet i ömsesidig kärlek alltid har varit nödvändig är det i dag mer angeläget än någonsin".

Påve Franciskus ord vid årets pingstvaka påminner om hjärtat i den hundraåriga ekumeniska rörelsen. För flera år sedan sa Focolares grundare Chiara Lubich: "Kristendomen skulle behöva bli invaderad av en störtflod av kärlek." Kyrkornas Världsråd förbereder sin generalförsamling nästa år på temat "Kristi kärlek leder världen till försoning och enhet". Hur kan vi inte se den Helige Andes agerande när det gäller att vägleda 2000-talets kristna på vägen mot enhet?

Focolarerörelsen gick in på denna väg för 60 år sedan. När ”Centro Uno” grundades i Rom den 26 maj 1961, sade Chiara Lubich med hänvisning till de kristnas splittring: "Guds vilja är ömsesidig kärlek, för att läka detta sår behöver vi älska varandra". Focolares nuvarande president Margret Karram uppmanade deltagarna vid det två dagar långa mötet att ”älska den andras kyrka som sin egen”.

Över hela världen kunde de som deltog i detta internationella möte för kristen enighet, som hölls online den 28–29 maj, se att detta alltid har varit Focolares kännetecken och under dessa två dagar delades frukterna av detta engagemang. Temat som förde samman kristna från många kyrkor var "Älska varandra så som jag har älskat er" (Joh 15:12).

Ekumenismens två nyckelelement

Över 13 000 deltagare följde utsändningen under den första dagen och 8 500 andra dagen. Programmet som erbjöd översättningar till 20 olika språk, omfattade bl.a. reflektioner, erfarenheter, sånger och en bönegudstjänst. Programmet följde två "spår" av denna ekumeniska väg: "livets dialog" och "delande av andliga gåvor". Två "spår" som får kraft av två grundläggande punkter i enhetens spiritualitet: Jesu närvaro mitt ibland kristna förenade i hans kärlek (jfr Matt 18:20) och kärleken i dess yttersta uttryck, i Jesu rop på korset (jfr Mark 15:34).

Kardinal Kurt Koch, ordförande för Påvliga Rådet för kristen enhet, lyfte fram dessa två element och refererade till dem som "två poler av enhetens karisma": Enheten och den övergivne Jesus som det bidrag Chiara Lubichs ekumeniska spiritualitet ger för att öka enheten bland de kristna. Han berättade också att han hade ”fått mycket inspiration till sin nuvarande uppgift" av henne. Han framförde också påve Franciskus hälsningar, som "hoppas att reflektionen över dialog och utbyte av andliga gåvor, liksom delandet av erfarenheter av gemenskap som levts under dessa år, kommer att bli till uppmuntran till att dagligen förverkliga Jesu bön till Fadern "Att de alla ska bli ett".

Dessa "två poler" uppmärksammades även av andra teologer. Den katolske professorn Piero Coda återknöt till Chiaras ord om Jesu närvaro mitt ibland de kristna: "Då kommer det att vara han som i Andens ljus och kraft, vägleder oss på enhetens väg". "Jesus mitt ibland oss" är ett uttryck som myntades av Chiara och som professor Mervat Kelly från den syrisk-ortodoxa kyrkan erinrade sig "aldrig har hörts förut" trots att olika kyrkofäder har talat om det. Den evangeliske teologen Stefan Tobler påpekade att "Focolarerörelsens vilja att stödja kyrkornas resa, kan härledas tillbaka till en upplevelse som är till grund och till näring för varje ekumenisk resa".

Livets dialog

Dessa och andra punkter i Focolares ekumeniska andlighet hördes med Chiara Lubichs egna ord genom en video där hon förklarar det specifika i Focolares bidrag till Kyrkans enhet, vilket, som hon alltid påpekat, inte utesluter andra typer av bidrag, utan snarare flätar dem samman i livets dialog". Denna video "Vandra tillsammans" är också en historisk dokumentär som fångar de 60 åren av Focolares ekumeniska engagemang.

Levande erfarenheter från Kuba, Mexiko, Peru, Venezuela, Hongkong, Filippinerna, Kongo, USA, Libanon, Rumänien, Storbritannien, Irland, Italien och projektet "Tillsammans för Europa" bekräftade "livets dialog" som ett livskraftigt sätt att leva enhet medan man vandrar tillsammans.

Receptiv ekumenik

Den andra dagen ägnades åt temat utbyte av gåvor, som anknyter till en utveckling i dagens ekumeniska rörelse kallad "receptiv ekumenik", upptäckten av de gåvor som varje kyrka kan ge och ta emot för att bygga enhet mellan dem.

"Jag skulle vilja att vi tillsammans försöker visualisera en möjlig väg mellan medlemmarna i Focolarerörelsen och dem som tillhör pingströrelsen/karismatiska rörelsen och identifiera några viktiga element för att omsätta den i handling." Dessa ord kommer från Monsignor Juan Usma Gómez från Påvliga Rådet för Kristen Enhet, en expert på dialog med den karismatiska pingstväckelsen.

Två vittnesmål från pingstledare berikade denna session, pastor Giovanni Traettino, grundare av Evangeliska försoningskyrkan i Italien och pastor Joe Tosini, grundare av John 17-rörelsen i USA, med vilka denna "nya väg" redan är på gång. Erfarenheter från Italien där pingstvänner och Focolare-medlemmar engagerar sig i ett solidaritetsprojekt i sin stad bekräftade fruktbarheten i ”livets dialog”.

Jesús Moran, medpresident för Focolarerörelsen, talade om ömsesidig kärlek (jfr Joh 13:34-35) som det starka och trovärdiga vittnesbördet kristna kan ge världen i dag, och summerade med "Vi vill bara prioritera det som är av vikt, och det är Gudsupplevelsen som ligger till grund för all logik, all predikan om Gud.

Jag anser att vi i dessa dagar än en gång har fått denna erfarenhet som en enorm gåva från Gud.” Och det är just utifrån denna erfarenhet av Guds kärlek som Focolarerörelsen föddes för nästan 80 år sedan.

Som professor Ioan Sauca, tillförordnad generalsekreterare för Kyrkornas Världsråd, påpekade, ligger kärleken ”i hjärtat av den enhetens spiritualitet som Chiara alltid har talat om; att vi alla omfamnas av Guds kärlek i Kristus av den Helige Andes kraft”.

Margaret Karram, Focolarerörelsens president, använde i sin sluthälsning den tankeväckande bilden av korsade träbitar med en enda utgående flamma. Hon uppmanade oss med orden: "Må den Helige Ande forsa fram ur vår ömsesidiga kärlek och utverka så snart som möjligt den fulla enhetens mirakel." Den avslutande ekumeniska bönen beseglade denna önskan.