• 08-812 115 / 08-612 78 98
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Dagens lösenord

Lita på Guds och dina bröders barmhärtighet

Välkommen till

Focolarerörelsen i Sverige

Från oenighet till differentierad samsyn

Det europeiska dialogprojektet “Dialop” (www.dialop.eu) involverar flera universitet och NGO (bl.a. Transform!europe och Focolarerörelsen). Projektet vill främja dialog mellan människor av religiös och icke-religiös bakgrund, och har nischat in sig på dialog mellan marxister och kristna, bl.a. genom att erbjuda en akademisk kurs i transversal socialetik.

Författaren Franz Kronreif som är en av eldsjälarna i projektet berättar om sina intryck.

Hur kan man komma fram till en samsyn kring teman inom social etik, i fall man har väldigt olika utgångspunkter: kristendomen respektive marxismen?

Man kan börja med att utgå från den motsatta sidan, även om det kan verka motsägelsefullt. Man behöver formulera och uttala en ”kvalificerad avvikande uppfattning”. För att i praktiken kunna ha en autentisk dialog måste man börja med att lära känna och förstå varandra.

Man behöver veta vilka grundvalar samtalspartnern bygger på.

För att undvika skenbara samtycken, bristfälliga missförstånd som är ytliga och falska, måste man börja med att lägga fram på bordet det man inte är överens om, och dessa uttalande ska vara kvalificerade, dvs. tydliga, säkra, förståeliga och väl grundade.

Det finns många fallgropar man kan hamna i.

Till exempel kan man undvika att diskutera svåra och problematiska begrepp, eftersom det skulle kunna äventyra relationen mellan samtalsparterna. Eller kanske man har svårt för att uttrycka vissa idéer klart och tydligt. Man märker inte att även om man använder samma ord, förstår varje person samma begrepp på olika sätt. Eller så kan man ignorera faktum. Utöver detta, kan även finnas förmodade meningsskiljaktigheter, som dock försvinner när man pratar om dem med tydlighet.

Till exempel sade en marxist: «Till skillnad från kristna som framhåller individen, utgår vi från samhället». I samtalet kunde jag svara att det inte stämde: kristna framhåller inte individen utan personen. Och det kristna begreppet ”person” motsvarar individen sedd i sitt sammanhang av relationer med andra.

I detta fall hade det som såg ut som en meningsskiljaktighet förändrats till två olika utgångspunkter, eller betoningar, som lätt kunde förlikas.

Om man använder sig av “kvalificerad divergens” som bas, kan man sedan komma fram till ”differentierad samsyn” när det gäller social etik. Det betyder att man formulerar enkla, tydliga uttalanden som båda sidor står för, men som lämnar plats för olika synvinklar, betoningar och traditioner. Denna differentierade samsyn utgör en säker grund för ett gemensamt handlande för människans, samhällets och planetens bästa.

Metoden som just beskrivits är den som Dialop har använts sig av i ett initiativ till transversal dialog mellan marxister och kristna om ämnen som berör social etik. - - -

Efter en serie av symposium mellan experter, en sommarkurs 2018 med 54 unga deltagare med olika politiska och kulturella ideologier, flera webinarer ägnade åt denna metod, frågade en framstående marxist sig: «Påven uppmanar till social vänskap, hur kan det förlikas med klasskampen?». Hon besvarade själv sin fråga: «I själva verket påtvingas klasskampen av makthavarna. Det är upp till oss att svara med social vänskap».

Artikeln i sin helhet är publicerad i tidskriften Città Nuova, juli 2021