• 08-812 115 / 08-612 78 98
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Dagens lösenord

Var tacksam för det du har

Välkommen till

Focolarerörelsen i Sverige

Faith Plans

Faith Plans: Trossamfundens roll inför klimatförändringarna och framtiden

FN:s klimatkonferens (COP 26) i Glasgow avslutades i november 2021. Martin Palmer, f.d. generalsekreterare för Alliance of Religions and Conservation (ARC) och nuvarande VD för FaithInvest hjälper oss att se den potential som trossamfund har för att driva klimatförändringar och vilken roll Focolare kan spela i detta sammanhang. Martin Palmer är en internationell expert på stora religiösa traditioner och kulturer, samt författare till mer än 20 böcker om religiösa och miljömässiga frågor. Han jobbar regelbundet för BBC, och är lekmannapredikant i Church of England.

Vilken är trossamfundens specifika roll inför en aldrig tidigare skådad ekologisk kris?

"De stora trosuppfattningarna är inte bara källor till tusentals år av andlig visdom. De är också bland de viktigaste aktörerna på planeten. Utan trossamfundens utbildnings-, medicinska, välfärds- och välgörenhetsarbete genom skolor, sjukhus, ungdomsverksamhet, social omsorg etc. skulle civilsamhället kollapsa inom några veckor.

Så eftersom den andliga aspekten är avgörande, genom att den ger oss det bredare perspektivet på tid, rum och mening, kan vi inte ignorera vår roll som medspelare i byggandet av vår framtid. Gör vi det kommer vi i slutänden stå bredvid och skrika... och hoppas att någon kommer att lyssna på oss."

Trossamfundens aktiva roll i att driva förändring är viktig. Har du märkt en attitydförändring under de senaste åren?

"Jag ser en enorm förändring. För första gången arbetar alla större religiösa miljögrupper –som GreenFaith, Eco-Sikh, Daoist Ecological Temple Network, Hazon – den största judiska miljögruppen och naturligtvis nu Vatikanen genom Laudato Si' Movement, och Focolare – tillsammans, sida vid sida och för samman den härliga mångfalden av olika trosuppfattningar, värderingar och nätverk, särskilt genom programmet Faith Plans.”

I oktober 2021, i samband med firandet av Franciskus av Assisi, utfärdade Påven Franciskus och andra religiösa ledare, inklusive ärkebiskopen av Canterbury Justin Welby och den ekumeniska patriarken av Konstantinopel Bartholomeus, en appell för klimatförändring och ett offentligt åtagande att skapa handlingsplaner för miljöskydd. Varför är det viktigt att göra en plan?

"För att tron ska vara verkligt effektiv behöver vi inte bara de underbara ord och den visdom som hämtas från de stora andliga strömmarna, utan vi behöver också veta hur de kan vara arkitekter för förändring. Detta innebär kännedom om hur omfattande deras roll i utbildningen kan vara på varje plats eller land; hur många kliniker och sjukhus de har, samt var deras investeringar är; hur mycket mark de äger; vilken yrkesskicklighet som finns i trossamfundet och så vidare."

Enligt din åsikt, vad är Focolarerörelsens specifika bidrag till att genomföra denna ekologiska omvandling?

”Focolares roll är unik. Ni är inte bara en stor organisation av lekmän i en av de mest hierarkiska religionerna i världen, ni är också en inspirationskälla som når långt utöver era medlemmar. I årtionden har ni genom Gemenskapsekonomin arbetat utifrån tron inom marknadsekonomi och samhälle. Att skapa nya modeller och initiativ verkar vara en del av er innersta natur. Er stil av delande är en inspirationskälla.

Ni har arbetat interreligiöst under årtionden och har ett djup och en integritet som inte är lätt att finna i den ofta ytliga interreligiösa världen. Era relationer med andra religioner visar en uppriktig glädje över mångfald, vilket är sällsynt i religiösa organisationer av Focolarerörelsens omfattning och inflytande.

Slutligen verkar ni redan ha engagerat några av de mest karismatiska, högt motiverade och kunniga människorna som verkligen bryr sig om världen – och de är redan aktiva.”

Intervju: Nino Puglisi