• 08-812 115 / 08-612 78 98
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Dagens lösenord

Gör gott även när det kostar på

Välkommen till

Focolarerörelsen i Sverige

Eco Plan del 3

VÅR ANDLIGA MOTIVATION

Focolarerörelsen är en komplex realitet. Med tanke på att dess medlemmar kommer från olika samhällsgrupper och är engagerade i olika typer av aktiviteter, är det svårt att föreslå en uppsättning övergripande ekologiska riktlinjer för alla.

Därför föreslår vi att lokala gemenskaper hämtar inspiration från de sju aspekterna för enhetens spiritualitet för att utveckla sina egna ekologiska handlingsplaner.

Arbete och delande

 • Att se över vår energikonsumtion och, där det är möjligt, välja förnybara energikällor. Minimera värmeförlust från hus och möteslokaler, samt belysning och vattenkonsumtion genom att anpassa våra vanor och anta energibesparande åtgärder, som att för-bättra isolering, gå över till LED-belysning, etc.
 • Återuppliva vår egendomsgemenskap som ett sätt att främja solidaritet och bekämpa konsumtionshysteri och slit-och-släng-mentalitet.
  Välja att avveckla finansiella tillgångar från ekonomiska strukturer baserade på fossilt bränsle. Kontrollera sin banks etiska mål och byta till en annan om dess investeringspolicy är skadlig för miljön.
 • Etiska inköp: välja produkter och leverantörer som inte skadar planeten.

Evangelisation och vittnesbörd

 • Engagera och mobilisera lokala gemenskaper i konkreta ekologiska aktiviteter i samverkan med andra.
 • Att i våra ekologiska aktioner ta vara på starka ekumeniska, interreligösa och civilsamhälle-kontakter.
 • Se till att särskilt vända sig till de unga, flyktingarna, fattiga och marginaliserade gemenskaper, eftersom de representerar dem som kommer att få betala det högsta priset för detta klimathot.

Andlighet och bön

 • Be för skapelsen, individuellt och som grupp. Delta i bönetjänst under ”LaudatoSi-veckan” och ”Skapelsen månad” eller liknande religiösa initiativ.
 • Besök och lär känna heliga platser i närheten av den lokala gemenskapen för att återförenas med naturen och med det historiska arvet.
 • Fira skapelsens skönhet och överflöd.

Natur och hälsa

 • Minska matsvinnet genom att servera lagom stora portioner och använda så-dant som blir över i andra måltider.
 • Ta vara på, värdesätt och främja lokala grönytor i det lokala närområdet.
 • Gynna lokala och organiska produkter när budgeten så tillåter.
 • Minska på plasten genom att köpa produkter som inte är förpackade i plast och undvik särskilt engångsplast.

Skönhet och harmoni

 • Göra etiska klädval. Billiga varor involverar ofta exploatering av människor och miljö.
 • Ha en livsstil som präglas av måttlighet. Att lära sig hur man kan minska, åter-använda och återvinna kan hjälpa en, ens gemenskap och miljön genom att spara pengar, energi och naturresurser.
 • Uppmärksamma och skydda naturens skönhet i omgivningen.

Visdom och studier

 • Inhämta mer kunskap om miljön och dess socio-ekonomiska betydelse.
 • Överväga att starta en lokal grupp som stämmer av hur den lokala gemen-skapen svarar upp i det pressade miljöläget.
 • Vända sig till EcoOne och Focolares EcoPlan Team för att lära sig mer om god ekologisk praktik för lokala gemenskaper.

Kommunikation och media

 • Se över våra resealternativ. Föredra allmänna transporter före bilkörning där det är möjligt. Välja promenad eller cykling för korta distanser.
 • Flyga mindre och undersöka koldioxidutsläppen för flygresor. Se över behovet att resa för personliga möten.
 • Använda sociala media för att dela med sig av goda vanor. Främja Focolares EcoPlan i sin lokala gemenskap.

ETT ROP PÅ HANDLING

Vi inbjuder lokala Focolare-gemenskaper över hela världen att engagera sig genom följande steg:

 • Skapa ett lokalt/nationellt team för att öka medvetenheten och inspirera män-niskor i den lokala gemenskapen att vårda skapelsen och göra miljöinsatser.
 • Reflektera tillsammans över hur man kan se över livsstilarna lokalt utifrån vår spiritualitets aspekter, sett ur den integrerade ekologins synvinkel.
 • Identifiera lokala nyckel-partners för att utöka handlingskraften.
 • Utveckla en lokal/nationell EcoPlan, om möjligt inspirerad av de sju aspekter-na (se ovan) och ställ upp mål för kort- och långsiktiga förändringar.
 • Dela och fira resultat som leder till en mer hållbar gemenskap.

Ett internationellt expertteam i samarbete med EcoOne finns tillgängligt för att stötta lokala och konkreta ekologiska aktioner med resurser och riktlinjer: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

OM EKOPLANENS ARBETSGRUPP

Den internationella arbetsgruppen består av: Juliette Amidi (Libanon), Yob Doronila (Australien), Thalassia Giaccone (Italien), Ana Clara Giovani (Brasilien), Catalina HInojosa (Equador), Stefania Papa (EcoOne:s centrala koordinator, Italien), Nino Puglisi (Österrike) och Alexander Simoen (Belgien). Gruppens arbete följs upp av Kenfack Etienne och Margarite Gomez (Focolares Center för interreligiös dialog) och Lorna Gold (medlem i Focolarerörelsen, ledamot av Laudato Si-Rörelsen och direktor för rörelse-främjande inom FaithInvest).

Detta är tredje delen. Hela Eco Plan hittar du här.