• 08-812 115 / 08-612 78 98
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hjältar i det tysta

Brasilien är ett av de länder som just nu är hårdast drabbat av Coronapandemin. På gräsrotsnivå pågår många initiativ för att tillsammans ta sig vidare genom krisen.

Utspridda över hela Brasilien finns ett tjugotal sociala organisationer som inspirerats av Focolare. Under den långdragna coronapandemin ger de ett viktigt vittnesbörd om solidaritet och syskonskap.

Genom kontakten som byggts upp genom åren med sårbara familjer har dessa organisationer fått en klar bild över de många utmaningarna som många familjer står inför. Listan är lång. Rädsla för smitta, situationen i deras trångbodda och ofta ohälsosamma hem, där social isolering nästan är omöjlig, svårigheterna med att få ekonomiska statsbidrag, trängsel på sjukhus och offentlig transport, och den enorma arbetslösheten. Enligt en studie publicerad i tidskriften Nexo, är 7 av 10 familjer i slumområden drabbade av arbetslöshet. Kring 120 000 människor har redan dött av Covid-19 i Brasilien och nästan 4 miljoner har blivit officiellt rapporterat smittade.

Brasiliens sociala klyftor har förvärrats av pandemin, och regeringens taktik som mött stark kritik både inom och utom landet, har inte varit till hjälp, även om Brasiliens folkhälsosystem SUS sedan tidigare fått internationellt erkännande som föregångsmodell.

Men trots denna komplexa situation finns hopp. I det tysta vävs ett nätverk av anonyma hjältar som inte värjer för att ta egna risker för att hjälpa de mest utsatta.

Ett nätverk av solidaritet
När Covid-19-pandemin var ett faktum, kavlade många människor - och civila och religiösa grupper - upp ärmarna och började mobilisera frivilliginsatser. I staden Goiânia, i västra delen av landet, lanserades ”Be Light”-projektetet av en grupp människor med anknytning till Focolare. ”Be Light” förmedlar materiell hjälp och information både till utsatta familjer och till en grupp urbefolkning i Amazonas.

Olika sociala organisationer har börjat fokusera på dem som er mest drabbade av krisen. Ett exempel är samarbetet mellan Obra Lumen och Fazenda da Esperança, som i flera regioner i Brasilien tar emot hemlösa. Efter hand har flera andra organisationer anslutit sig till samarbetet. Grupper som Focolares National Association for the Economy of Communion (Anpecom) har mobiliserat partnerföretag och sympatisörer för att skapa en fond till förmån för familjer som lever i fattigdom. Man har hittills samlat in 1,1 miljarder reais (cirka 165 000 euro) genom donationer från banker och företag.

Resultatet? Virginia Tesini, nationell talesperson för Focolares sociala hjälpinsatser, svarar: «Tack vare bidrag från många av Focolares medlemmar och vänner samt dessa organisationer runt om i landet, har 3500 personer kunnat få regelbundna ekonomiska bidrag. 133 ton mat har distribuerats, 30 ton hygienartiklar och rengöringsprodukter, 30 000 luncher, 10 000 ansiktsmasker.
Kreativiteten är stor, t.ex. skedde en del av matutdelningen i traditionella korgar typiska för sommarfestivalerna, något som stärker den lokala kulturen.»

Kreativ solidaritet
"Dessutom har flera av våra organisationer skapat ett nätverk för insamling, konstnärer säljer sina alster för välgörenhet genom våra sociala nätverk, ett professionellt team stöttar via internet dem som lider av depression och ångest, olika kurser hålls, nya arbetstillfällen tillkommer genom tillverkning av ansiktsmasker - för att bara nämna några exempel”, skriver Virginia Tesini.

Solidariteten innefattar inte bara materiell hjälp. Det finns också de som på olika sätt uppmuntrar sina medmänniskor att hålla ut. Idrottsläraren Renata Castilho Leite (på bilden) från staden São José dos Campos i Sao Paulo-området spelade in över 40 videoklipp med råd och instruktioner för att hålla sig i fysisk form i hemmet.

Det finns också de som medvetet tar risker. Rektorn för en kommunal skola i den lilla staden Garuva i södra Brasilien insåg att många elever inte hade tillgång till internet, så han åkte själv runt till de hemmen för att leverera skolmaterial och skolmatsportioner. Dessa och tusentals andra erfarenheter som pågår i det tysta stärker kontakterna människor emellan, vilket är viktigare än någonsin i ett land som är mycket drabbat.