• 08-812 115 / 08-612 78 98
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

#daretocare

Focolares ungdomsgren Youth for a United World utmanar alla att verka för förändringar i samhället på alla nivåer. Conleth Burns från Irland berättar mer.

Project #daretocare är tänkt att pågå fram till United World Week (första veckan i maj) 2021. Tusentals unga människor är involverade, inriktade på att sätta omtanke i första rummet varje dag, i vardagen, samhället och politiken. Det är en kampanj som fordrar att både medborgare och politiker samarbetar för att främja omsorg och omtanke.

Det kallas #daretocare för det krävs mod för att bry sig, i en värld som för det mesta inte bryr sig. Mod behövs, passion behövs, alla vi behövs. Kampanjen kommer att utföras lokalt med projekt som svarar mot lokala behov, men med globala avtryck, som möjliggörs genom globala digitala möten.

Världen idag är i kris. Hälsokris, ekonomisk kris, klimatkris, rasismkris, ensamhetskris. Alla globala kriser kräver globala svar. Dessa kriser manar oss att hitta nya infallsvinklar, nya beslutsvägar, ny balans. Vi tycker att omtanke behöver stå i centrum för dessa nya infallsvinklar. Vi tror inte det hjälper att ställa ekonomin mot hälsan mot klimatet – utan genom att sätta omtanken först, har vi en bättre startpunkt för att ta rätt beslut.

Chiara Lubich menade att politiken behöver ”söka upprätta en pågående relation med varje område i livet … [så att] samhället i alla dess uttryck kan förverkliga sitt syfte.” Om vi betraktar politik som omtanke, betyder det att vår ekonomi behöver grundas på omtanke, och detsamma gäller utbildning, kultur, rättsväsendet och andra områden i samhället. Hälsoväsendets vårdande kraft har blivit tydlig i pandemin. Nu behöver vi ta dessa hjältemodiga exempel på omtanke och applicera dem i hela samhället. Det är den utmaning vi vill lansera.

Vi har identifierat fem områden för att utforska begreppet ”omtanke” vidare. De är:

  • Lyssnande och dialog
  • Rättvisa och jämlikhet
  • Delaktighet och medbestämmande
  • Tjäna allas bästa och verka för syskonskap
  • Skydda vår planet
  • Varje kampanj har tre enkla steg: lära, agera och dela. Steg som människor och grupper tar över hela världen.

Lärandefasen handlar om att utforska idéer och metoder för att kunna omsätta omtanken i praktiken. Ett team av sakkunniga hjälper oss att ställa samman ett kursmaterial. Första lektionerna finns redan på United World Projects Youtube-kanal, nya lektioner kommer ut varannan månad.

Andra steget är att agera. Vi kommer att få höra många inspirerande exempel på projekt på hemsidan www.unitedworldproject.org/en/daretocare under året.

Nästa steg är att dela. Vi ska dela #daretocare med familj och vänner, på sociala media och i samhället.

Vi ser redan fram mot United World Week den 1-7 maj 2021, och det internationella event som följer på det i Bryssel 7-9 maj.

Vi hoppas att läsare världen över tar till sig denna utmaning, att leva i omtanke i vardagslivet, i samhället och i politiken.