• 08-812 115 / 08-612 78 98
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Focolares arbete mot övergrepp

I många år har Focolarerörelsen arbetat systematiskt för att upprätta strukturer, regler och procedurer i syfte att förebygga och skydda minderåriga mot alla former av övergrepp.

Trots det är det smärtsamt att erfara att det också inom den stora Focolare-familjen har förekommit övergrepp mot minderåriga, förorsakade både av medlemmar i Focolare och av personer som deltagit i arrangemang anordnade av Focolare. De flesta av dessa övergrepp har ägt rum för många år sedan, men det finns även de som hänt på senare tid. Hittills är c:a 20 fall rapporterade, dock inget i Sverige.

Nyligen har fransk media tagit upp ett fall där en tidigare vigd medlem av Focolare begått övergrepp åren 1981-82. Gärningsmannen fråntogs allt arbete med ungdomar, fick betala skadestånd och fick gå i flerårig terapi. Efter en ny framställan 2015 från offret uteslöts gärningsmannen helt från Focolare.
2019 framfördes nya anklagelser, nu av andra förmodade offer.
Focolare öppnade akten igen i avsikt att identifiera alla offer och ge dem full upprättelse.

De ansvariga inom Focolarerörelsen beklagar djupt den tidigare tystnaden och att man inte handlat mer aktivt. Som en följd av detta har personer i ledande ställning avgått från sina uppdrag.

Focolare uppmanar nu alla att i första hand se till de ungas och svagas bästa.
Hänsyn till rörelsen får inte stå i vägen för att notera och dra fram i ljuset alla former av övergrepp och oegentligheter som kan förekomma.

Focolare arbetar hårt för att skydda de unga och förebygga alla former av övergrepp.
Vi uppmanar alla att vara vaksamma och meddela om man ser eller hör saker som uppfattas som otillbörliga.

Focolare har ett nära samarbete med Stockholms katolska stifts Barnskyddsombud, Björn Håkonsson. På Katolska stiftets hemsida under rubriken Barnskyddsombud finns kontaktuppgifter och även information om hur en anmälan kan gå till.

Mer information kan också ges av Focolare.

Barnskyddsteamet i Focolare Sverige