• 08-812 115 / 08-612 78 98
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Covid - insamlingen fortsätter

Företag går under, och många har förlorat sina arbeten. Den s.k. lockdown, nedstängningen, har drabbat den europeiska ekonomin hårt. Men många företagare försöker lika hårt för det att fortsätta. Andrea Cruciani i Italien frågade sig själv vad han kunde göra för att skydda sina arbetare.

Hur har affärsmännen klarat av nödsituationen under nedstängningsfasen? Vi pratade med Andrea Cruciani, VD för TeamDev-programvarukonsulterna och Agricolus start-upföretag, kopplat till ett projekt inom gemenskapsekonomin (Economy of communion, EoC).

Hur har nedstängningen påverkat dig?

”Före nedstängningen gick det bra. Under de senaste 12 åren har TeamDev visat 20% årlig tillväxt och vi har nu en personalstyrka på 50 personer. Halvvägs fram till februari tog vi steg för att samla in pengar via banken. Men pga. nedstängningen innebar det i slutet av mars att vi inte hade nå gon likviditet kvar. För första gången någonsin befann jag mig utan pengar eller möjligheter.

Det enda alternativet som var kvar för oss var att börja säga upp personalen. Jag var så olycklig över detta eftersom vi alltid har lagt särskild vikt vid att investera i företagets välfärd.

Inte så överraskande kanske blev några av våra arbetare skrämda och tappade förtroendet för oss. Bara det att förlora en anställds tillit var extremt smärtsamt för mig…

Men gradvis hittade vi sätt att tillgodose allas behov. Så snart verksamheten började generera några inkomster igen började vi omedelbart komplettera deras arbetslöshetsersättningar genom en särskild ”Covid-fond”. I slutet kunde vi ge samma lön till alla, och de förstod att det inte fanns någon ond avsikt från vår sida.

Har du lärt dig något genom allt detta?

”Jag har insett hur ömtåliga äkta relationer med anställda och medarbetare kan vara. Det är så viktigt att genuina relationer bygger på förtroende. Vi har varit förvånade över att se hur några av våra medarbetare har hittat ny energi från önskan att bidra till det gemensamma bästa. Under denna period har den verkliga humaniteten i våra relationer visat sig ”.

Har du några råd till andra företag om hur man kan ta hand om sina anställda?

”Låt mig berätta en historia. För tre år sedan bestämde jag mig för att befordra en viss anställd till ledningen på en avdelning. Men efter en kort tid slutade den här personen. Jag insåg att det jag vill ha ut ur livet för mig själv inte nödvändigtvis är vad alla andra vill ha ut. Den här medarbetaren ville inte ha den psykologiska stressen i en ledningsroll och var inte ens intresserad av en löneökning. Efter den erfarenheten började vi förbättra några av våra processer ”.

På vilket sätt förbättrade ni er verksamhet?

”Först och främst vände vi oss till en arbetslivscoach för att förbättra lagandan bland alla som arbetar i företaget. Sedan började vi förbättra arbetsförhållandena med några ganska enkla initiativ som att erbjuda färsk frukt i pauserna. Vi beställde också säsongens frukt från ett fruktträdgårdsprojekt från Caritas för att ge alla möjlighet att ta med sig hem det de behövde, gratis. Vi lanserade också ett program för integrerad välfärd genom att utveckla vårt befintliga långvariga pensionspaket och andra stöd som flextid för att tillgodose olika familjesituationer. På så sätt skyddar vi intressena för de som arbetar i våra företag. Och vi strävar efter att främja varje persons utveckling för att de ska kunna ge det bästa av sig själva”.

Hur ser du på ekonomins framtid i allmänhet?

”Jag förutser en framtid där det blir allt mer nödvändigt att läsa av nuet och att dela vårt eget perspektiv för framtiden. Chiara Lubich är en ledstjärna för oss EoC-affärsmän, eftersom hon har lärt oss hur vi ska ta hand om våra anställda och företag. Vissa aspekter täcks av lagen men många andra aspekter täcks redan av ens samvete och engagemang för kärlek ”.

Vår COVID insamling fortsätter, den är fortfarande öppen och samma uppgifter gäller för att donera pengar och sträcka ut en hand till de som behöver oss:
SWISH – 070 999 14 68
Postgirot - 659819-7