chiara-160x122.jpg

Ord att leva
januari 2020

"De var ytterst vänliga mot oss"
(Apg. 28:2)

Läs mer...

Kärleken till medmänniskan

För att inleda detta tema har jag hittat en text från en av de koptisk-orientaliska kyrkofäderna, Anba Bishoy. Det berättas om honom att han alltid såg Jesus och talade med honom. En gång frågade hans lärjungar: ”Varför är det så bara för dig? Varför ber du inte Jesus om att för en gångs skull tala också med oss? Varför ber du inte Jesus om att - för en gångs skull - möta även oss?”

Då svarade han: ”Jag skall be om det”. När han sen talade med Jesus sade denne: ”Bra, den och den dagen vid den tidpunkten ska jag möta dina lärjungar”. Då berättade Anba Bishoy naturligtvis detta för sina lärjungar: ”Jesus har gått med på ett möte, på den och den dagen och vid den tidpunkten...”Ni kan tänka er hur upprymda de var, de skulle alla vara på plats, var och en sökte efter de finaste kläderna och gjorde sig i ordning för att möta Jesus.

Läs mer...

En mamma

När jag efter avslutade studier började arbeta som ung läkare på en barnklinik var det som att börja en helt ny tillvaro, med allt från att bedöma sjukdomssymptom och ordinera läkemedel till att skriva remisser och dokumentera. I arbetet ingick även ronder på kliniken, under vilka klinikföreståndaren brukade dela med sig av sin många erfarenheter. En av de saker han uppmärksammade oss på kommer jag ihåg än idag. Under en av de första ronder jag var med på kom vi till ett spädbarn som låg i sin säng och grät så mycket att klinikföreståndaren inte kunde undersöka det. Den lilla patientens mamma fanns just då inte i rummet och föreståndaren bad att vi skulle hämta henne. När mamman kom in bad han henne smeka barnet och sedan sade han till oss, unga oerfarna läkare: "Redan från födseln känner varje barn igen sin mamma. När hon smeker barnet blir det lugnt." Det visade sig strax tydligt att han hade helt rätt. Jag vet inte varför, men den händelsen fastnade i mitt minne och präglade inte bara mitt yrkesliv utan även mitt andliga liv. Med två patienter har jag konkret erfarit att det låg mycket i vad han sa. 

Läs mer...

     Erfarenhet                                                                                                             

I februari 1949, under min studietid i Rom, hörde jag Chiara berätta om den andliga erfarenhet som hon, och den grupp som uppsatt kring  henne,  gjorde.

Läs mer...

     Oväntat besök 

En gång när jag kände mig litet "nere'', det var visst på    60-talet, tog min Mamma mig med på ett möte i Frälsningsarmén. Dar var en frälsnings-soldat sam berättade om hur det gick den gången nar han hade problem och längtade efter art få tala om dem med Jesus och utgjuta sitt hjärta. Da hade han ställt fram en stol och bad att Jesus skulle komma in i hennes hem, sätta sig på stolen och tala med henne. Och vad hände då? Jag vet inte vad som egentligen hände, han förklarade det inte så noga, utan sade bara att nar han såg upp "då satt han där".

Läs mer...

     Ju närmare  vi kommer  

Låt din vilja ske, inte min." (Luk 22:42)

Sträva alltid efter att förbli i Hans vilja och låta Hans vilja vara i dig. När Guds vilja har genomsyrat såväl himmel som jord,

är Jesu sista och yttersta avsikt fullbordad.

Betrakta solen med dess strålar. Solen är symbol för den gudomliga viljan, ja, för Gud själv. Dess strålar representerar Hans vilja for vår och en av oss.

Sök dig mot solen i ljuset av din egen stråle som är olik varje annan och fullfölj den unika, underbara plan Gud har förberett for dig.

Det finns ett oandligt antal strålar, alla utgående från samma sol. Ändå finns det endast en vilja som

är specifik for var och en av oss.

Ju närmare strålarna är solen, desto närmare är de varandra.

Så är det också med oss: ju närmare vi kommer Gud - genom att allt mer fullkomligt göra Hans vilja

- desto närmare kommer vi varandra .

Tills vi alla år ett.

Chiara Lubich (1947)

 

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.