Fokolarekurs 2019

 

chiara-160x122.jpg

Ord att leva
november 2019

“Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter”

(Rom 12:15)

Läs mer...

Chiara Lubich: Politics for Unity

Rom, Curitiba, Madrid, Seoul, Strasbourg: i dessa städer kommer evenemang hållas den 12-15 mars 2015 utifrån Focolarerörelsens grundare Chiara Lubichs tankar om politiken, med anledning av 7-årdagen av hennes bortgång.

Läs mer...

Harry Potter-kväll i Stockholm

Varför inte göra något konkret för att hjälpa barnen i Irak?

På denna fråga svarade några ungdomar i Stockholm entusiastiskt. Det valde ett tema med Harry Potter med speciell tanke på budskapet om kärlek och uppoffring som finns i berättelsen

Läs mer...

Start för saligförklaringsprocess av Chiara Lubich

En så kallad saligförklaringsprocess för Chiara Lubich, grundare av Focolarerörelsen, har påbörjats i Frascati, det stift utanför Rom där Chiara har levt och verkat längst tid av sitt liv och där hon även är begravd. Biskopen i Frascati har nu godkänt att denna process kan ta sin början.

Läs mer...

STJÄRNORNAS HIMLAVALV

Det är nattetid i Betlehem och allt verkar relativt lugnt, någon enstaka siren ljuder långt borta.
Som i en julkrubba, skänker husens ljus både färg och liv åt kullen där Födelsekyrkan står. Det är en unik föreställning, även om den är enkel och blygsam. Men jag erinrar mig att de vackraste och mest sanna tingen i livet ibland kan omfamnas av tystnad, ödmjukhet och enkelhet.

Från Filippinerna - Att känna sig hemma

Att rädda en ung människa från drogerna, öppna sitt hem för en mamma med barn i svårighet, hjälpa den som är sjuk: Focolaregemenskapen i Dumaguete visar oss verkligen hur man kan leva som en familj.

Läs mer...

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.